Wolnomularstwo a Kościół rzymskokatolicki

DOKUMENTY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DOTYCZĄCE MASONERII

KOŚCIÓŁ A MASONERIA W POLSCE

Wolnomularstwo, Kościół, polityka – Ryszard Radwiłowicz

Stanowisko Watykanu wobec masonerii w XVIII w – Fryderyk Kwiatkowski

Wolnomularstwo i Kościół katolicki. U źródeł konfrontacji – Maciej B. Stępień (pdf)

Kościół a masoneria – Basilio Uda, M.B. (recenzja książki)

O dialogu katolicko-masońskim – Marcin Bogusławski

Kościół Rzymskokatolicki a wolnomularstwo – Tomasz Mondan

Cyrkiel i kropidło – Mariusz Agnosiewicz

Wolnomularze i Kościół. Dialog bez możliwości pojednania? – Norbert Wójtowicz

Kościół przeciw masonerii? – fragment dyskusji telewizyjnej z 28 kwietnia 1995 roku poświęconej problematyce religii i masonerii (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Precedens. Nowe prawo kościelne w praktyce – Maciej B. Stępień (pdf)

OPUS DEI