Oczami wolnomularza

Oczami Wolnomularza

“Oczami wolnomularza” to refleksje aktywnych członków i członkiń polskiej masonerii, dotyczące różnych tematów z zakresu kultury, nauki i spraw społecznych.
Nie są to w żadnym razie kolejne “stanowiska masonerii” w tych sprawach, ale świadectwa tego, że ludzie inicjowani w naszych czasach mają różne, ciekawe i godne podzielenia się refleksje w sprawach istotnych i aktualnych dla życia społeczeństwa, którymi dzielą się i które dyskutują (zgodnie z wolnomularską metodą) w lożach.

Miejsce cudów w klasyfikacji zjawisk – Brat Krzysztof z loży Galileusz

Doskonałość bywa szkodliwa – Brat Krzysztof z loży Galileusz