Związek rosyjskich obediencji liberalnych

W dniu dzisiejszym został utworzony Związek Suwerennych Obediencji Masońskich, który połączył trzy rosyjskie obediencje liberalne: Wielki Wschód Ludów Rosji, Wielką Lożę Symboliczną Rosji i Krajów Związkowych, oraz Zjednoczoną Wielką Lożę Rosji. Memorandum w tej sprawie zostało podpisane przez trzech Wielkich Mistrzów.
Więcej można przeczytać na stronie Wielkiego Wschodu Ludów Rosji: http://great-east.ru/news/masonstvo_rossii_obedinilos/

Elżbieta II pozdrowiła wolnomularzy

Podczas uroczystych obchodów trzechsetlecia Wielkiej Loży Anglii zastępca Wielkiego Mistrza – Jonathan Spence odczytał list z pozdrowieniami i wyrazami lojalności adresowany do królowej Elżbiety II, oraz otrzymaną odpowiedź.

Zastęca Wielkiego Mistrza: Najczcigodniejszy Wielki Mistrzu i Bracia, odczytam treść listu wysłanego dzisiaj do pałacu Buckingham:

Do Jej Wysokości Królowej
Wasza Królewska Mość,
My, reprezentanci ponad 200.000 wolnomularzy Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, z największym szacunkiem wyrażamy naszą nieustającą lojalność wobec tronu Waszej Wysokości i samej Jej osoby w sześcdziesiątym szóstym roku Waszych długich i wybitnych rządów.
Dziś świętujemy trzehsetną rocznicę ufundowania pierwszej Wielkiej Loży i jednocześnie pięćdziesiątą rocznicę instalacji Jego Królewskiej Wysokości księcia Kentu jako naszego wielce kochanego i powszechnie szanowanego Wielkiego Mistrza. Pokornie dizękujemy Bogu za zachowanie naszego Zakonu i gorliwie modlimy się o Jego błogosławieństwa dla Waszej Wysokości, aby nasze lojalne oddanie Waszej Wysokości mogło trwać jeszcze długo.
Przedłożono w Royal Albert Hall trzydziestego pierwszego dnia października AD 2017.

Podpisano przez Jonathana Spence
Zastępcę Wielkiego Mistrza

Zastęca Wielkiego Mistrza: Jej Wysokość była uprzejma odpowiedzieć nam następująco:

Szanowny Panie Spence,
Królowa poprosiła mnie, abym podziękował Panu za Pański uprzejmy list zawierający wyrazy lojalności od przedstawicieli Wolnomularzy
Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, z okazji trzechsetnej rocznicy założenia pierwszej Wielkiej Loży i pięćdziesiątej rocznicy instalacji księcia Kentu jako waszego Wielkiego Mistrza, obchodzonych 31 października w Royal Albert Hall.
Jej Królewska Mość doceniła Wasze pismo i poprosiłą mnie, by przesłał w odpowiedzi Wam wszystkim serdeczne życzenia jak najbardziej udanego spotkania.

Z poważaniem,
David Ryan
Dyrektor, Biuro Osobistego Sekretarza

Królowa ELżbieta II pozdrawia wolnomularzy

Konferencja o wolnomularstwie 12.11.2017 w Krakowie

PROGRAM KONFERENCJI

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342.

godz. 10.00 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – w imieniu Komitetu
Organizacyjnego: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (dyrektor Instytutu
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr hab.
Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński).

OBRADY PLENARNE (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342), moderator: Andrzej Nowosad

– Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski), Sztuka Królewska u progu czwartego stulecia.
Próba bilansu.
– Pierre Bertrand-Jeaume, (Grand Orient de France – Président du Congrès des Loges de
Paris IV et d’Europe de l’Est), L’essaimage international des Valeurs du Grand Orient de
France.
– Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Ewa Jaskowska (Instytut
Sztuka Królewska w Polsce), Sens wolnomularstwa kobiecego we współczesności.
– Tomasz Szmagier (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Poczucie tożsamości
wolnomularskiej jako fundament jedności w różnorodności nurtów masońskich. Refleksje
z praktyki i obserwacji.

PRZERWA KAWOWA 12.00-12.20

SEKCJA I: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, III p., sala 337, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Małgorzata Misiuna

– Waldemar Gniadek (Warszawa), Dwieście lat obecności wolnomularstwa niemieckiego na
ziemiach polskich.
– Anna Kargol (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),
Wolnomularstwo regularne w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys charakterystyki.
– Bogumił M. Woźniakowski (Kraków), Polskie współczesne czasopiśmiennictwo
wolnomularskie 1992-2017: szkic historyczno-prasoznawczy.
– Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński), Tematyka wolnomularska na łamach “Kultury”
paryskiej i “Zeszytów historycznych” Instytutu Literackiego w Paryżu.
– Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Paweł Podniesiński, (Uniwersytet
Warszawski), Masonica na rynku polskim antykwarycznym.
– Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Polskie badania
masonologiczne po 1989 roku.

SEKCJA II: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, sala 342, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Bożena Mirosława
Dołęgowska-Wysocka

– Karolina Dziewięcka (Aylesbury), Droga inicjacji w tajemniczym ogrodzie. Symbolika w
Quinta da Regaleira.
– Mariusz Doering, Arthur Conan Doyle i masońskie wątki w jego twórczości na przykładzie
fragmentów z Sherlocka Holmesa.
– Marcin Śrama (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wolny mularz Augusta
von Kotzebue i Le Franc-maçon prisonnier Hansa Heinricha von Ecker und Eckhoffen –
teatralne apologie wolnomularstwa.
– Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie), “Świątynia egipska” w Końskich –
niezwykłe miejsce spotkań wolnomularzy.
– Wojciech Nitka (Gdańsk), Średniowieczne założenia projektowe na podstawie kościoła
Mariackiego w Gdańsku.
– Horia Victor Lefter, (Universite Bordeaux Montaigne), Des étrangers en Pologne, des
Polonais à l’étranger – des parcours croisés de frères francs-maçons entre le milieu du XVIIIe et
le début du XIXe siècle.

SEKCJA III: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 328, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Tomasz Szmagier

– Mateusz Żurawik le Marcier (Szkoła Główna Handlowa), Zarys historii krakowskiej loży
„Przesąd Zwyciężony”.
– Bartłomiej Brążkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularski Petersburg.
– Władysław Masiarz (Kraków), Wolnomularze polscy wśród zesłańców syberyjskich.
– Dawid Kubieniec (Uniwersytet Śląski), Wolnomularstwo na Górnym Śląsku na przełomie
XIX/XX wieku. Wstęp do badań.
– Witold Sokała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Refleksje o politycznym
zaangażowaniu polskich Wolnomularzy w XX i XXI wieku.
– Norbert Wójtowicz (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu),
Kościoły chrześcijańskie wobec masonerii.

SEKCJA IV: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 333, godz. 12.20 – 14.40.
– David Zeisky (Uniwersytet Jagielloński), Historia prasy masonerii węgierskiej oraz opis
tytułów obecnie się ukazujących.
– Tomasz Aleksandrowicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularstwo polskie w mediach
społecznościowych na przykładzie Facebooka.
– Krzysztof Winnicki (Nowy Jork), Wolnomularstwo polskie za wielką wodą.

PRZERWA KAWOWA 14.40-15.00

OBRADY PLENARNE: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342, godz. 15.00 – 17.00,
moderator: Tadeusz Cegielski

– Bożena Mirosława Dołęgowska Wysocka („Wolnomularz Polski”, Instytut Sztuka
Królewska w Polsce), Zakon Mopsów (1738) – żart salonowy czy prawdziwa konspiracja
masońska?
– Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Niemiecka loża
naukowa Quatuor Coronati i jej rola we współczesnych badaniach masonologicznych.
– Dominique Lesage (Kraków), Krótkie opowiadanie o ożywieniu Wolnomularstwa Wielkiego
Wschodu Francji w Polsce po 1989 roku.
– Martin Javor (Prešovská univerzita v Prešove), Košice – centrum slobodomurárstva v
Uhorsku v období dualizmu.
– Podsumowanie i zamknięcie konferencji: Andrzej Nowosad, Łukasz Tomasz Sroka

Zakończenie ok. godz. 17

Największe w dziejach zgromadzenie Wielkich Mistrzów

Do największego w historii wolnomularstwa spotkania Wielkich Mistrzów Wielkich Lóż (tradycjonalistycznych) z całego świata doszło dziś w Londynie, z okazji 300-lecia nowoczesnej masonerii.

Wielki Mistrz Wielkiej Zjednoczonej Loży AngliiEdward, książę Kentu – gościł Wielkich Mistrzów ze 130 krajów.

Niektórzy z nich przywieźli ze sobą – z okazji rocznicy świętowanej przez Lożę Matkę Świata – symboliczne upominki. Muzeum Masonerii działające przy siedzibie Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii wkrótce udostęni je publiczności.

zobacz też:
300 lat masonerii

Wykład o międzywojennym wolnomularstwie ezoterycznym

Kolejny wykład z cyklu “Akademia Mistrza Hirama” odbędzie się 30 października 2017 roku w kawiarni Nowy Świat Muzyki przy ul. Nowy Świat 63 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie o 19:30. Tym razem prelegentem będzie dr Zbigniew Łagosz. Tematem jego wystąpienia będzie ezoteryczne wolnomularstwo w międzywojniu na kanwie działań zakonów Martynistów i Memphis-Misraim. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Wykład o międzywojennym wolnomularstwie ezoterycznym

Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem?

Warto postawić sobie to pytanie w 200 rocznicę śmierci naczelnika insurekcji 1794 roku.
Nie ma w publicznym obiegu dokumentów, które potwierdzałyby takie domniemanie w sposób absolutnie jednoznaczny.
Jednocześnie nie brakuje poszlak, jak na przykład taka, że wielu bliskich znajomych Kościuszki bezsprzecznie było wolnomularzami.
Jednak sam naczelnik, podobnie jak jego bliski przyjaciel z czasów wspólnej walki o niepodległość USA – Tomasz Jefferson – co prawda w swoim życiu wyznawał myślą i czynem filozofię pozostającą w zgodności z wolnomularskimi ideałami, jednak nigdy nie potwierdził swojej przynależności.
Prawicowy polityk, Adam Doboszyński twierdził (Adam Doboszyński, Studia polityczne, Na uchodztwie 1947, str. 54-61), że pieczęć, której na początku powstania używał Kościuszko, wyobrażała — miast tradycyjnego Orła i Pogoni — »Świątynię Hirama«.
Jednak na pewne dowody potwierdzajace, lub obalające tezę, że Tadeusz Kościuszko był masonem – zakładając, że historycy kiedykolwiek na takie natrafią – trzeba będzie jeszcze poczekać.

Póki co zaś polecamy wirtualną wizytę w największej polskiej loży wolnomularskiej poza granicami naszego kraju: W nowojorskiej loży »Kościuszko».