XX Konwent Wielkiego Wschodu Polski

19 listopada odbył się XX Konwent Wielkiego Wschodu Polski. Wielkim Mistrzem został ponownie brat Filip. Funkcję zastępcy Wielkiego Mistrza ds. wewnętrznych obejmie siostra Aleksandra, a zastępcy ds. zewnętrznych brat Isabelo. W kolejnym roku wolnomularskim Zakon będzie koncentrował się na umacnianiu braterstwa w obrębie obediencji oraz z braćmi i siostrami z innych Zakonów, oraz na wewnętrznej transparentności. Wielki Mistrz podkreślił w liście do członków WWP rolę rozmowy, spotkania i wspierania się w drodze do doskonałości.
Światowe i krajowe wydarzenia w świecie profańskim i wolnomularskim skutkują poczuciem zagrożenia i niepewności. Coraz częściej w wątpliwość poddawane są idee praw człowieka, wolności sumienia. Słabnąć zdają się hasła wolność, równość, braterstwo. Tym większa jest rola nas, wolnomularzy w pielęgnowaniu i propagowaniu tych wartości. Wkraczamy w rok 300-lecia wolnomularstwa spekulatywnego i 20-lecia Wielkiego Wschodu Polski – chcemy, żeby ten jubileuszowy rok był czasem wytężonej pracy w atmosferze braterstwa i wzajemnego zrozumienia.
W uroczystym zamknięciu Konwentu wzięli udział znakomici goście – oficjalna delegacja Wielkiej Żeńskiej Loży Francji z Czcigodnymi Mistrzyniami lóż Prometea i Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy, oraz delegacja Wielkiej Loży Kultur i Duchowości na czele z Prowincjałem-Radcą Zakonu, B:.Henrykiem.

Strona internetowa Wielkiego Wschodu Polski

Wielki Wschód Polski ma od dziś oficjalną stronę internetową. Jej adres to http://www.wielkiwschod.pl/.
Gdy wejdziemy na stronę główną, mamy możliwość przejścia do następujących działów:
Misja i cele – tu opisane są regulaminowe i filozoficzne cele Zakonu;
Historia – przedstawia dzieje wolnomularstwa na dziejach polskich od wieku XVII do naszych czasów;
Struktura WWP – to uporządkowana lista lóż i trójkątów WWP, oraz powiązanych z nim warsztatów stopni wyższych;
Działalność WWP – opisuje pokrótce, czym zajmuje się stowarzyszenie na co dzień, prezentuje listę zagranicznych obediencji, z którymi ściśle współpracuje, a także przedstawia listę wystaw dotyczących polskiego wolnomularstwa, do których powstania Wielki Wschód walnie się przyczynił;
Zasady przyjmowania – przedstawia procedurę dotyczącą aplikacji kandydatów do WWP;
O masonerii – to prezentacja podstawowych zasad wolnomularskich wzbogacona ilustracjami znanego artysty, który stworzył cykl grafik ukazujący artystyczną wizję masonerii;
Nowa Atena – biuletyn – tu umieszczane są gotowe do ściągnęcia pliki pdf z biuletynem przedstawiającym aktualności z życia WWP. Póki co dostępny jest numer 1 z lutego 2016;
W świecie wirtualnym – to zestaw linków do związanych bezpośrednio i pośrednio z WWP polskich stron internetowych i profili na Facebooku;
Kontakt – prezentuje adresu e-mailowe do sekretariatu WWP, dla kandydatów, oraz do poszczególnych lóż Zakonu.

Gratulujemy i życzymy wielu odsłon!

Dni polskiej masonerii w Paryżu

2016-03-12
W dniach 2 marca – 12 marca 2016 roku w Paryżu, w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji na rue Cadet, zorganizowane zostały Dni Polskie. Starania o możliwość prezentacji polskiego wolnomularstwa w Paryżu WWP rozpoczął jeszcze w 2014 roku.
Impreza ta była pierwszym przypadkiem prezentacji innej obediencji czy wolnomularstwa innego kraju w historii Muzeum Wielkiego Wschodu Francji.
Na dni polskie składało się kilka imprez:
2 marca odbyła się debata na temat udziału Polski w historii i dniu dzisiejszym Europy. Prelegentem był znany profesor Jerzy Ming. Wykładowca wielu światowych uczelni, doradca polityków francuskich. Debata zgromadziła ponad 150 osobową publiczność (wejście za zaproszeniami imiennymi) i przedstawicieli francuskich mediów.
Relacje z tego spotkania były bardzo pozytywne. Byli przedstawiciele różnych organizacji wolnomularskich Francji. Spotkanie odbiło się szerokim echem w wolnomularskim świecie.
Drugim i podstawowym elementem dni polskich była przywieziona przez nas z Polski wystawa. Została ona zaprezentowana między 6 a 12 marca w Sali wystaw czasowych Muzeum Masońskiego na rue Cadet.
Otwarcie wystawy (za limitowanymi zaproszeniami) zorganizowane przez stronę francuską była bardzo uroczyste. Obecny był zastępca Wielkiego Mistrza WWF Christophe Habas, który otwierając wystawę wykazał dużą znajomość polskich spraw, przypomniał historię loży Kopernik i jej znaczenie dla wskrzeszenia wolnomularstwa w Polsce. Obecny był także odpowiedzialny za kontakty z Europą Centralną Henri Sylvestre, i inni przedstawiciele Rady Zakonu, przedstawiciele innych obediencji. Wystawę otworzył attache kulturalny polskiej ambasady w Paryżu w imieniu Ambasadora RP.
Wystawa, którą zaprezentowaliśmy przedstawiała historię wolnomularstwa na terenach polskich od pierwszych jego śladów z 1721 roku, do czasów powojennych. Ta historia jest dla wszystkich polskich wolnomularzy wspólna. Drugim tematem wystawy było pokazanie nieznanych lub raczej mało znanych faktów z historii Polski powiązanych z masonerią w ramach organizowanej wcześniej w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawy Pro Publico Bono. Pokazaliśmy także sylwetki kilku historycznych masonów polskich, żeby zaprezentować różnorodność i wagę postaci kształtujących polską masonerię. Następna część Sali poświęcona była Wielkiemu Wschodowi Polski. Prezentowaliśmy sylwetki pierwszych trzech – nieżyjących już – Wielkich Mistrzów, historię najnowszą, która doprowadziła do powstania WWP, oraz formy działania – szczególnie te związane z szeroko pojętym przywracaniem świadomości o wolnomularstwie w społeczeństwie.
Wydarzeniem bezprecedensowym było zaprezentowanie kilku najcenniejszych dokumentów przechowywanych w archiwum Wielkiego Wschodu Francji a dotyczących wolnomularstwa polskiego. Prezentowany był akt założycielski Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1784 roku, tableau Wielkiego Wschodu z 1787 roku z wyszczególnieniem wszystkich lóż i kapituł oraz listą wszystkich oficerów Wielkiego Warsztatu. W archiwach WWF znajdują się dokumenty przysłane przez Wielki Wschód Polski w latach 1784 – 1790 oraz dokumenty loży poznańskiej Bracia Polacy i Francuzi Zjednoczeni, która pracowała w latach Królestwa Polskiego 1814-1821. Są to dokumenty bezcenne dla historii wolnomularstwa polskiego.
Wystawa – mimo olbrzymich przeciwności (stan zagrożenia terrorystycznego w Paryżu, aktualny remont budynku i bardzo krótki czas trwania) – zrobiła duże wrażenie i odbiła się pozytywnym echem wśród francuskich wolnomularzy.
Ukazał się także artykuł o historii i współczesności polskiego wolnomularstwa w piśmie Humanisme – organie informacyjnym Wielkiego Wschodu Francji.
W ramach dni polskich odbyły się także wspólne uroczyste prace lóż Atanor Wielkiego Wschodu Polski i Droit et Justice – Ecole Mutuel z Wielkiego Wschodu Francji. Prace z udziałem wielu gości miały charakter ponownego pobratania lóż oraz bardzo polsko-francuską tematykę. Odczytano deskę o Polakach pracujących w Wielkim Wschodzie Francji w XIX wieku.
Dni Polskie uzupełniło spotkanie Wyższych stopni rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego – wspólne Rady Najwyższej Polski i przedstawicieli Rady Najwyższej Wielkiego Wschodu Francji.

Tomasz Szmagier

RN Polski zawiązuje współpracę z RN Austrii

2015.12.13
Przedstawiciele Rady Najwyższej Polski 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego i Rady Najwyższej 33 Stopnia Wolnych i Przyjętych Mularzy Austrii podpisali 13 grudnia w Wiedniu Traktat Przyjaźni i Wzajemnej Współpracy.
Rada Najwyższa Polski jest strukturą utworzoną w 2010 roku przez Radę Najwyższą Wielkiej Loży Włoch i jedyną w Polsce Radą Najwyższą zrzeszającą Suwerennych Wielkich Inspektorów Generalnych 33 stopnia w nurcie liberalnego wolnomularstwa.
Zapewnia ciągłość dalszego rozwoju wolnomularzom Wielkiego Wschodu Polski pracującym w lożach niebieskich w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.
Traktat z Radą Najwyższą Austrii jest drugim zawartym w 2015 roku przez Radę Najwyższą Polski. Pół roku wcześniej zawarła ona podobny Traktat z Radą Najwyższą Rumunii.

(red.)

Wielki Wschód Polski ratyfikuje kolejny Traktat Przyjaźni

2015-12-12
Przedstawiciele Wielkiego Wschodu Polski i Wielkiej Loży Narodowej Chorwacji podpisali dziś w Wiedniu Traktat Przyjaźni między ich obediencjami.
W dokumencie tym między innymi obie Potęgi Masońskie ogłaszają swoją zgodę co do uznania za podstawowe demokratycznych reguł ufundowanych na zasadach stanowiących Prawa Człowieka, którymi są Wolność, Równość i Braterstwo.
Traktat został zawarty przy okazji uroczystego zamknięcia obrad corocznego zjazdu AACEE – Adogmatycznego Stowarzyszenia Centralnej i Wschodniej Europy, organizacji zrzeszającej najważniejsze obediencje regionu.
To już trzecie w 2015 roku porozumienie tego rodzaju zawarte przez Wielki Wschód Polski.
14 marca 2015 WWP zawarł w Atenach Traktat Przyjaźni z Wielką Mieszaną Lożą Grecji DELPHI, zaś 3 maja 2015 w Warszawie z Wielkim Wschodem Belgii.

“Obywatel Europy” – konferencja liberalnych obediencji

25.12.2010.

W dniach 6 i 7 listopada b.r. w Warszawie już po raz czwarty miało miejsce spotkanie przedstawicieli Obediencji liberalnych zrzeszonych w AACEE (Stowarzyszenie Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej). Tym razem gospodarzem i organizatorem spotkania był Wielki Wschód Polski. Do Warszawy przybyły delegacje: Wielkiego Wschodu Węgier, Wielkiego Wschodu Rumunii, Wielkiej Liberalnej Loży Austrii, Wielkiego Wschodu Austrii, Wielkiego Wschodu Belgii, Wielkiego Wschodu Francji, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Sz. L. “Moria” na Wsch. Rygi (WWP). Tematem przewodnim warszawskiej konferencji był “Obywatel Europy”.

Wpisał: Administrator