Dni polskiej masonerii w Paryżu

2016-03-12
W dniach 2 marca – 12 marca 2016 roku w Paryżu, w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji na rue Cadet, zorganizowane zostały Dni Polskie. Starania o możliwość prezentacji polskiego wolnomularstwa w Paryżu WWP rozpoczął jeszcze w 2014 roku.
Impreza ta była pierwszym przypadkiem prezentacji innej obediencji czy wolnomularstwa innego kraju w historii Muzeum Wielkiego Wschodu Francji.
Na dni polskie składało się kilka imprez:
2 marca odbyła się debata na temat udziału Polski w historii i dniu dzisiejszym Europy. Prelegentem był znany profesor Jerzy Ming. Wykładowca wielu światowych uczelni, doradca polityków francuskich. Debata zgromadziła ponad 150 osobową publiczność (wejście za zaproszeniami imiennymi) i przedstawicieli francuskich mediów.
Relacje z tego spotkania były bardzo pozytywne. Byli przedstawiciele różnych organizacji wolnomularskich Francji. Spotkanie odbiło się szerokim echem w wolnomularskim świecie.
Drugim i podstawowym elementem dni polskich była przywieziona przez nas z Polski wystawa. Została ona zaprezentowana między 6 a 12 marca w Sali wystaw czasowych Muzeum Masońskiego na rue Cadet.
Otwarcie wystawy (za limitowanymi zaproszeniami) zorganizowane przez stronę francuską była bardzo uroczyste. Obecny był zastępca Wielkiego Mistrza WWF Christophe Habas, który otwierając wystawę wykazał dużą znajomość polskich spraw, przypomniał historię loży Kopernik i jej znaczenie dla wskrzeszenia wolnomularstwa w Polsce. Obecny był także odpowiedzialny za kontakty z Europą Centralną Henri Sylvestre, i inni przedstawiciele Rady Zakonu, przedstawiciele innych obediencji. Wystawę otworzył attache kulturalny polskiej ambasady w Paryżu w imieniu Ambasadora RP.
Wystawa, którą zaprezentowaliśmy przedstawiała historię wolnomularstwa na terenach polskich od pierwszych jego śladów z 1721 roku, do czasów powojennych. Ta historia jest dla wszystkich polskich wolnomularzy wspólna. Drugim tematem wystawy było pokazanie nieznanych lub raczej mało znanych faktów z historii Polski powiązanych z masonerią w ramach organizowanej wcześniej w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawy Pro Publico Bono. Pokazaliśmy także sylwetki kilku historycznych masonów polskich, żeby zaprezentować różnorodność i wagę postaci kształtujących polską masonerię. Następna część Sali poświęcona była Wielkiemu Wschodowi Polski. Prezentowaliśmy sylwetki pierwszych trzech – nieżyjących już – Wielkich Mistrzów, historię najnowszą, która doprowadziła do powstania WWP, oraz formy działania – szczególnie te związane z szeroko pojętym przywracaniem świadomości o wolnomularstwie w społeczeństwie.
Wydarzeniem bezprecedensowym było zaprezentowanie kilku najcenniejszych dokumentów przechowywanych w archiwum Wielkiego Wschodu Francji a dotyczących wolnomularstwa polskiego. Prezentowany był akt założycielski Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1784 roku, tableau Wielkiego Wschodu z 1787 roku z wyszczególnieniem wszystkich lóż i kapituł oraz listą wszystkich oficerów Wielkiego Warsztatu. W archiwach WWF znajdują się dokumenty przysłane przez Wielki Wschód Polski w latach 1784 – 1790 oraz dokumenty loży poznańskiej Bracia Polacy i Francuzi Zjednoczeni, która pracowała w latach Królestwa Polskiego 1814-1821. Są to dokumenty bezcenne dla historii wolnomularstwa polskiego.
Wystawa – mimo olbrzymich przeciwności (stan zagrożenia terrorystycznego w Paryżu, aktualny remont budynku i bardzo krótki czas trwania) – zrobiła duże wrażenie i odbiła się pozytywnym echem wśród francuskich wolnomularzy.
Ukazał się także artykuł o historii i współczesności polskiego wolnomularstwa w piśmie Humanisme – organie informacyjnym Wielkiego Wschodu Francji.
W ramach dni polskich odbyły się także wspólne uroczyste prace lóż Atanor Wielkiego Wschodu Polski i Droit et Justice – Ecole Mutuel z Wielkiego Wschodu Francji. Prace z udziałem wielu gości miały charakter ponownego pobratania lóż oraz bardzo polsko-francuską tematykę. Odczytano deskę o Polakach pracujących w Wielkim Wschodzie Francji w XIX wieku.
Dni Polskie uzupełniło spotkanie Wyższych stopni rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego – wspólne Rady Najwyższej Polski i przedstawicieli Rady Najwyższej Wielkiego Wschodu Francji.

Tomasz Szmagier

RN Polski zawiązuje współpracę z RN Austrii

2015.12.13
Przedstawiciele Rady Najwyższej Polski 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego i Rady Najwyższej 33 Stopnia Wolnych i Przyjętych Mularzy Austrii podpisali 13 grudnia w Wiedniu Traktat Przyjaźni i Wzajemnej Współpracy.
Rada Najwyższa Polski jest strukturą utworzoną w 2010 roku przez Radę Najwyższą Wielkiej Loży Włoch i jedyną w Polsce Radą Najwyższą zrzeszającą Suwerennych Wielkich Inspektorów Generalnych 33 stopnia w nurcie liberalnego wolnomularstwa.
Zapewnia ciągłość dalszego rozwoju wolnomularzom Wielkiego Wschodu Polski pracującym w lożach niebieskich w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.
Traktat z Radą Najwyższą Austrii jest drugim zawartym w 2015 roku przez Radę Najwyższą Polski. Pół roku wcześniej zawarła ona podobny Traktat z Radą Najwyższą Rumunii.

(red.)

Wielki Wschód Polski ratyfikuje kolejny Traktat Przyjaźni

2015-12-12
Przedstawiciele Wielkiego Wschodu Polski i Wielkiej Loży Narodowej Chorwacji podpisali dziś w Wiedniu Traktat Przyjaźni między ich obediencjami.
W dokumencie tym między innymi obie Potęgi Masońskie ogłaszają swoją zgodę co do uznania za podstawowe demokratycznych reguł ufundowanych na zasadach stanowiących Prawa Człowieka, którymi są Wolność, Równość i Braterstwo.
Traktat został zawarty przy okazji uroczystego zamknięcia obrad corocznego zjazdu AACEE – Adogmatycznego Stowarzyszenia Centralnej i Wschodniej Europy, organizacji zrzeszającej najważniejsze obediencje regionu.
To już trzecie w 2015 roku porozumienie tego rodzaju zawarte przez Wielki Wschód Polski.
14 marca 2015 WWP zawarł w Atenach Traktat Przyjaźni z Wielką Mieszaną Lożą Grecji DELPHI, zaś 3 maja 2015 w Warszawie z Wielkim Wschodem Belgii.

“Obywatel Europy” – konferencja liberalnych obediencji

25.12.2010.

W dniach 6 i 7 listopada b.r. w Warszawie już po raz czwarty miało miejsce spotkanie przedstawicieli Obediencji liberalnych zrzeszonych w AACEE (Stowarzyszenie Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej). Tym razem gospodarzem i organizatorem spotkania był Wielki Wschód Polski. Do Warszawy przybyły delegacje: Wielkiego Wschodu Węgier, Wielkiego Wschodu Rumunii, Wielkiej Liberalnej Loży Austrii, Wielkiego Wschodu Austrii, Wielkiego Wschodu Belgii, Wielkiego Wschodu Francji, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Sz. L. “Moria” na Wsch. Rygi (WWP). Tematem przewodnim warszawskiej konferencji był “Obywatel Europy”.

Wpisał: Administrator

Ukonstytułowała się w Polsce Rada Najwyższa 33 stopnia RSDiU

W dniu 5 listopada 2010 roku kilkuosobowa delegacja Rady Najwyższej 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Wielkiej Loży Włoch, pod młotkiem Wielkiego Suwerennego Komandora, Wielkiego Mistrza WLW, Br. Luigi Prunetiego , w sposób uroczysty ukonstytuowała dziewięcioosobową Radę Najwyższą 33 i Ostatniego Stopnia RSDiU dla Polski, co zostało potwierdzone stosownym Patentem. W instalacji udział wzięła delegacja Rady Najwyższej 33 i Ostatniego Stopnia Wielkiego Wschodu Austrii.

Dzięki braterskiej pomocy Braci i Sióstr z Włoch, wolnomularze obediencji liberalnych z Polski będą mogli zdobywać kolejne stopnie inicjacyjne w lożach doskonalenia stosując RSDiU.

Obecne wydarzenie jest praktyczną realizacją zawartego przy końcu ubiegłego roku we Włoszech traktatu o przyjaźni pomiędzy Wielkim Wschodem Polski a Wielką Lożą Włoch.

Nowopowstała Rada Najwyższa jest drugą działającą w Polsce. Wcześniej powstała RN jest związana z Wielką Lożą Narodową Polski i konserwatywnym (londyńskim) nurtem wolnomularstwa.
Rada Najwyższa utworzona 5 listopada 2010 jest pierwszą w historii Polski związaną z wolnomularstwem liberalnym (romańskim).

Od 2009 r. działa również Wielka Kapituła Generalna Rytu Francuskiego w Polsce, również najściślej związana z WWP. Kapituła Rytu Francuskiego zapaliła swe światła dzięki wsparciu braci z Wielkiego Wschodu Francji.

Wpisał: Administrator

Wielka Loża Włoch i Wielki Wschód Polski – Traktat Przyjaźni

W dniu 18 grudnia 2009 roku podpisany został w Rzymie Traktat Przyjaźni między Wielkim Wschodem Polski a Wielką Lożą Włoch (www.granloggia.it). Traktat spisany został w języku polskim i włoskim. W imieniu strony włoskiej podpis na Traktacie złożył Suwerenny Wielki Komandor Wielki Mistrz Luigi Pruneti.

Po złożeniu podpisów, doszło do wymiany symbolicznych prezentów; następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do głównej Świątyni Wielkiej Loży Włoch, by wziąć udział w pracach związanych z Zimowym Przesileniem.

Wielka Loża Włoch Dawnych i Uznanych Wolnych Mularzy, Uniwersalnej Masonerii Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, Obediencja Piazza Gesu, Palazzo Vitelleschi zrzesza ok. 7500 Braci i Sióstr, posiada ponad 400 Lóż i ok. 140 własnych ośrodków i świątyń.

Luigi Pruneti 33° (ur. 1948) jest pisarzem, autorem ponad 23 książek wydanych nie tylko w języku włoskim, ale również po francusku i angielsku, jest również autorem ponad 200 artykułów, dziennikarzem, historykiem, znawcą zagadnień historii i praktyki Zachodniej Tradycji Hermetyzmu i Nauk Ezoterycznych, jest również doktorem nauk humanistycznych.
traktat_granlloggia_it

Wpisał: Klaus Dąbrowski
18.12.2009.