Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej
Tzw. “Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej” powołała do życia 25 lutego 2017 roku grupa byłych wolnomularzy obediencji Wielki Wschód Polski.
WWRP został zorganizowany na wzór Wielkiego Wschodu Polski.
Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy tutaj:
http://wolnomularstwo.pl/?s=nieformalni+zbieraj%C4%85+si%C4%99+razem

W wyniku Konwentu 25 lutego 2017 r. Wielkim Mistrzem WWRP został Andrzej Kaźmierczak (ur.1952).
Więcej można przecytać tutaj:
http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/503-powstal-wielki-wschod-rzeczpospolitej-polskiej

Przygotowania rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej, gdy kilka pierwotnie podzielonych grup złożonych głównie z byłych członków regularnych obediencji postanowiło stworzyć nową lożę. Pisaliśmy o tym w listopadzie 2016:
http://wolnomularstwo.pl/2016/11/03/powstala-kolejna-loza-niezrzeszona/

WWRP opublikował 22 marca 2017 deklarację ideową:
http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/508-deklaracja-ideowa-wwrp
Możemy w niej przeczytać między innymi że:
“Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, w poszanowaniu szacunku i równości, wyraża niezłomną wolę przyjaznych i braterskich relacji ze wszystkimi wolnomularzami pracującymi w ramach wszystkich Potęg Symbolicznych na całym świecie (…)”
Jednakże Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej nie jest rozpoznawany jako obediencja wolnomularska przez żadną potęgę masońską w Polsce ani na świecie, pozostaje więc lożą niezależną.

20 maja 2017 WWRP przeprowadził kolejny Konwent, w wyniku którego Andrzej Kaźmierczak przestał byc Wielkim Mistrzem. Jego miejsce zajął Zbigniew Grabowski (ur. 1930).
Więcej o tym wydarzeniu:
http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/531-doroczny-konwent-wielkiego-wschodu-rzeczypospolitej-polskiej

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje wsparciem sprawnie zarządzanej strony internetowej “Rzeczpospolita wolnomularska”:
http://wolnomularstwo.info.pl/,
która niedawno zakończyła pierwszy rok funkcjonowania:
http://wolnomularstwo.pl/2016/12/08/rok-rzeczypospolitej-wolnomularskiej-gratulujemy/

“Nieformalni” zbierają się razem

Jak poinformował dopiero dziś portal Rzeczpospolita Wolnomularska, już dwa dni temu (25 lutego 2017) członkowie związanej z nim nieformalnej “loży Kultura”, wraz z uczestnikami kilku innych grup złożonych głównie z byłych członków WWP, powołali do życia “Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej”.
Choć nieuznawana przez żadną obediencję, formacja ta, dysponując prężną stroną internetową, zapewne zajmie zauważalne miejsce na obrzeżach polskiego wolnomularstwa.

Rok “Rzeczypospolitej Wolnomularskiej” – gratulujemy!

Dziś mija rok od powstania strony internetowej wolnomularstwo.info.pl, czyli “Rzeczypospolitej wolnomularskiej”.
Stworzyło ją środowisko członków “niezależnej loży Kultura”, a dzięki osobie redaktora naczelnego – Marcina Bogusławskiego – strona od początku utrzymywała wysoki poziom intelektualny i bynajmniej nie ograniczyła się – jak przewidywali niektórzy – do promowania “loży niezależnej” wśród potencjalnych kandydatów.

“Rzeczpospolita Wolnomularska” zaangażowała się zwłaszcza w promocję dorobku Wojciecha Giełżyńskiego, który znany był z krytykowania współczesnego wolnomularstwa za skupienie na symbolach i filozofii, zamiast na bieżących sprawach społeczno-politycznych. Strona nie odżegnuje się również od zaangażowania w sprawy bieżące, współpracując między innymi ze skrajnie antyklerykalnym tygodnikiem “Faktycznie”.

“Rzeczpospolita…” zaczęła przyciągać czytelników, między innymi dzięki informowaniu o wydarzeniach ze świata polskiego i światowego wolnomularstwa, oraz doskonałemu doborowi bardzo ładnych zdjęć i grafik.

Miarą jej popularności jest ponad 700 “polubień”, które udało jej się zebrać w ciągu ostatnich 12 miesięcy na znanym serwisie społecznościowym.
Gratulujemy tego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów!

Trzy miesiące temu “Rzeczpospolita Wolnomularska” opublikowała dużą część treści ze strony wolnomularstwo.pl – gdy wznawialiśmy właśnie – po roku nieobecności w internecie – działalność. Pomogło to w promocji naszej strony, za co bardzo dziękujemy!

Żeby pomóc, z kolei, w promocji strony “Rzeczypospolitej…”, w najbliższych dniach zamieścimy w poszczególnych – odpowiednich tematycznie – działach naszego serwisu linki do najciekawszych opublikowanych na niej artykułów.

Powstała kolejna loża niezrzeszona

31 października grupa niezależnych (nie należących do żadnej obediencji) entuzjastów Sztuki Królewskiej powołała w Warszawie lożę “Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska”.
Członkami założycielami są byli członkowie jednej z warszawskich lóż Wielkiego Wschodu Polski.
Tym samym grupa ta dołączyła do grona “lóż niezależnych” starających się pracować w duchu masońskim, które jednak nie utrzymują oficjalnych więzi z krajowymi i międzynarodowymi strukturami zorganizowanego wolnomularstwa.
Życzymy członkom Gwiazdy Morza na Wschodzie Gdańska wytrwałości w pracy na rzecz ideałów, do których przywiązanie deklarują, oraz tego, by w przyszłości udało im się zorganizować spotkania także poza Stolicą.

Pojęcie wolnomularskiej regularności

Pojęcie wolnomularskiej regularności
Pojęcie wolnomularskiej regularności jest niezwykle dyskusyjną kwestią. Zarówno nurt konwerwatywny, jak i liberalny masonerii ma swoją definicję regularności i nieregularności. IStnieję zatem wielkie rodziny obediencji regularnych na gruncie konserwatywnym i inne wielkie rodziny regularne na gruncie liberalnym.
 
 
Wolnomularstwo konserwatywne, tradycyjne i liberalne? – Dawid Steinkeller

Bitwa o Sztukę Królewską: Książka Karola Wojciechowskiego

Spadkobiercy Wielkiego Wschodu Narodowego – Adrian Czekalski

INTERPRETACJA REGULARNOŚCI WEDŁUG WIELKIEJ ZJEDNOCZONEJ LOŻY ANGLII (UGLE)

Stanowisko WLNP w sprawie regularności wolnomularskiej (pdf)

STATUTY I KONSTYTUCJE WOLNOMULARSKIE

LOŻE DZIKIE