WWP członkiem zjednoczenia masonerii środkowoeuropejskiej

źródło: redakcja wolnomularstwo.pl, 29.11.2009 W dniu 3 października 2009 r. na spotkaniu w Wiedniu Wielki Wschód Polski przystąpił do Stowarzyszenia Adogmatycznego Europy Wschodniej i Środkowej (Assotiation Adogmatique d’Europe Est et Centrale, skrót: AAECE). AAECE jest stowarzyszeniem prawa belgijskiego. Organizacja powstała dwa lata temu w Budapeszcie, jako wyraz dążenia do umacniania więzi obediencji adogmatycznych masonerii w … Czytaj dalej WWP członkiem zjednoczenia masonerii środkowoeuropejskiej