Czym są obediencje?

Kamil Racewicz 23.10.2005 Obediencja (zwana też Potęgą Masońską) to struktura złożona z kilku samodzielnych lóż. Jest to jednostka niezależna, bez władzy zwierzchniej. Obediencje przyjmują przeważnie organizacyjne formy prawne oparte o ustawy o stowarzyszeniach kraju, w którym się znajdują.W stosunku do loży jest to struktura nadrzędna i kontrolna oraz niejako źródłowa w tym sensie, że loża … Czytaj dalej Czym są obediencje?