BoSK: Społeczno-polityczna aktywność wolnomularstwa polskiego w II RP

Poniżej zamieszczamy kolejną część książki Karola Wojciechowskiego “Bitwa o Sztukę Królewską“. Zdjęcie: Andrzej Strug (pierwszy z lewej) na Konferencji Rad Najwyższych, Lozanna 1922   Jak wspomniano w podrozdziale 2, brak aktywności społeczno-politycznej polskiej masonerii w II RP pozostawał raczej w sferze teorii. W podsumowaniu swej pracy pt. „Polskie wolnomularstwo 1920-38” cytowany już wielokrotnie Leon Chajn … Czytaj dalej BoSK: Społeczno-polityczna aktywność wolnomularstwa polskiego w II RP