Internetowe Archiwum prof. Ludwika Hassa

Na tej stronie rozpoczynamy publikację archiwum najwybitniejszego polskiego historyka masonerii – profesora Ludwika Hassa. Z biegiem czasu zamierzamy opublikować online pod tym adresem wszystkie jego prace. Ludwik Hass był autorem kilkuset rozpraw, przyczynków i recenzji naukowych oraz kilkunastu książek, m.in.: Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), PIW, Warszawa 1980, ss. 675. Seria: … Czytaj dalej Internetowe Archiwum prof. Ludwika Hassa