Internetowe Archiwum prof. Ludwika Hassa

Rozpoczynamy tworzenie archiwum prof. Ludwika Hassa

redakcja wolnomularstwo.pl

Na tej stronie rozpoczynamy publikację archiwum najwybitniejszego polskiego historyka masonerii – profesora Ludwika Hassa. Z biegiem czasu zamierzamy opublikować online pod tym adresem wszystkie jego prace.

Ludwik Hass był autorem kilkuset rozpraw, przyczynków i recenzji naukowych oraz kilkunastu książek, m.in.:

 • Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), PIW, Warszawa 1980, ss. 675. Seria: Biblioteka Wiedzy o Warszawie. ​ISBN 83-06-00239-3
 • Postawy polityczne i aktywność klasy robotniczej (1918–1939), Wyd. Akademia Nauk Społecznych PZPR, Warszawa 1988, ss. 375. Seria: Tradycje i Wartości Polskiego Ruchu Robotniczego, 12.
 • Trockizm. Od Lewej Opozycji do Czwartej Międzynarodówki, Wyd. Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, Warszawa 1989, ss. 92. Seria: Biblioteka BIS, 24. (do użytku wewnątrzorganizacyjnego)
 • Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Oficyna Wydawnicza Polczek Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 1993, ss. 360. ​ISBN 83-85272-13-5
 • Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Wyd. 2, rozsz. i uzup., Kopia, Warszawa 1996, ss. 295[7], ​ISBN 83-86290-16-1
 • Wolnomularstwo rosyjskie w podziemiu 1822–1921, Wyd. Bellona, Warszawa 1996, 1998, ss. 299. Seria: Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1921. T. 1. ​ISBN 83-85408-35-5​, ​ISBN 83-11-08569-2
 • Pokolenia inteligencji polskiej, Wyd. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 1997, ss. 88. ​ISBN 83-87222-07-0
 • Wolnomularstwo rosyjskie na obczyźnie i powrót w strony rodzinne, 1918–1995, Wyd. Bellona, Warszawa 1998. Seria: Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1995. T. 2. ​ISBN 83-11-08772-5​, ​ISBN 83-85408-62-2
 • Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821–1999. Słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 1999, ss. 660. ​ISBN 83-87893-52-8
 • Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek, Wyd. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Stowarzyszenie Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbsta, Łowicz 1999, ss. 437. ​ISBN 83-87222-12-7
 • Świat wolnomularski. Konkrety. Tom 1. Trudne czasy 1932–1945, Wyd. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 2004, ss. 302. ​ISBN 83-87222-28-3
 • Świat wolnomularski. Konkrety. Tom 2. 1945 – lata dziewięćdziesiąte XX w., Wyd. Neriton, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Warszawa 2006, ss. 507. ​ISBN 83-89729-77-6

Jedną z najważniejszych prac Ludwika Hassa jest trzyczęściowa monografia odtwarzająca dzieje masonerii w Europie Środkowo-Wschodniej. Składają się na nią tytuły:

 • Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1982, ss. 572. ​ISBN 83-04-01195-6
 • Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905–1928, PWN, Warszawa 1984, ss. 398. ​ISBN 83-01-03824-1
 • Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929–1941, PWN, Warszawa 1987, ss. 359. ​ISBN 83-01-05683-5

Na naszej stronie publikujemy sukcesywnie kolejne książki, opracowania i artykuły prof. Luwika Hassa: