Ludwik Hass

redakcja wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Ludwik Hass
Ludwik Hass (ur. 18 listopada 1918 w Stanisławowie, zm. 8 kwietnia 2008) – polski historyk, marksista-trockista, współpracownik pism: “Rzeczywistość” i “Dalej!” oraz Nurtu Lewicy Rewolucyjnej.
Na gruncie polskim autor największej ilości poważnych opracowań dotyczących wolnomularstwa.

.

Ludwik Hass – Janusz Maciejewski (Ars Regia nr 2, 1993)

Ludwik Hass – historyk wolnomularstwa – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 2, 1993)

“Mój stosunek do współczesnego wolnomularstwa u nas jest w zasadzie przychylny” – z prof. Ludwikiem Hassem rozmawia Elżbieta Wichrowska (Ars Regia nr 2, 1993)

Bibliografia publikacji Ludwika Hassa dotyczących wolnomularstwa (Ars Regia nr 2, 1993)

Profesor Ludwik Hass (1918-2008) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Najwybitniejszy badacz masonerii nie żyje

Internetowe archiwum prof. Ludwika Hassa

.

.