Czym jest wolnomularstwo?

redakcja wolnomularstwo.pl

100 masonów

Wolnomularstwo, czyli masoneria, to międzynarodowy ruch etyczny, dążący do doskonalenia jednostki i społeczeństwa. Ma za cel osiągnięcie braterstwa ludzi różnych narodowości, poglądów i religii, dzięki przekazywaniu im na drodze inicjacyjnej szczególnej metody wewnętrznego i społecznego rozwoju. Zatem właściwie czym jest wolnomularstwo?

 

czym jest wolnomularstwo? loża masońska
DEFINICJE MASONERII

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA

MASONERIA DZIŚ

SKĄD MOŻNA CZERPAĆ INFORMACJE O WOLNOMULARSTWIE?

WHAT IS FREEMASONRY? (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

*

Symboliczno-ideowe podłoże masonerii – Kamil Racewicz

Esprit maçonnique – Kamil Racewicz

Wolnomularstwo bez tajemnic i sensacji – Wojciech Mościbrodzki

Słowniczek ważniejszych terminów masońskich – Kamil Racewicz

Wolnomularstwo według Wikipedii

.

.