Szczegółowa charakterystyka masonerii

redakcja wolnomularstwo.pl

Masoneria, w swojej istocie, czyli w najważniejszych ideach, które ją tworzą i które głosi wieloma językami swojej wielonarodowej struktury, jest głęboko zakorzeniona w wartościach różnych kultur. Idee i symbole masońskie znajdujemy w […], w starożytnych Chinach u Mistrza Zhuanga, w starożytnej Grecji u Pitagorasa i Platona, w starożytnym Rzymie u Lukrecjusza, w renesansowych akademiach i w filozofii współczesnej. Myśl masońska jest – wciąż rozwijanym – wytworem wielu stuleci i wielu narodów.

Andrzej Nowicki, O braterskim łańcuchu i przekazywaniu ognia

Szczegółowa charakterystyka

.

Polskie wolnomularstwo – organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy – Anna Kargol (plik *.pdf do pobrania)

Poszukiwacze Prawdy – Maciej.B.Stępień (plik *.pdf do pobrania – cała książka!)

Wolnomularstwo (masonerja) na podstawie najnowszych źródeł (1912) – Kazimierz Janowski (pdf – cała książka)

.

.