Regalia wolnomularskie

Dawniej oznaczały symbole i oznaki władzy królewskiej (np. korona, berło, jabłko), znaczą także dekoracje i insygnia przynależne do zakonu, tudzież specjalny ubiór, szczególnie strojny, ozdobny. Masoneria, jako sztuka królewska, posługuje się wieloma “królewskimi akcesoriami”. Można w uproszczeniu przyjąć, że regalia to wszelkie ozdobne i ceremonialne elementy masońskiego stroju (choć niektórzy autorzy sprzeciwiają się określaniu elementów … Czytaj dalej Regalia wolnomularskie