Regalia wolnomularskie

Kamil Racewicz

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Dawniej oznaczały symbole i oznaki władzy królewskiej (np. korona, berło, jabłko), znaczą także dekoracje i insygnia przynależne do zakonu, tudzież specjalny ubiór, szczególnie strojny, ozdobny. Masoneria, jako sztuka królewska, posługuje się wieloma “królewskimi akcesoriami”. Można w uproszczeniu przyjąć, że regalia to wszelkie ozdobne i ceremonialne elementy masońskiego stroju (choć niektórzy autorzy sprzeciwiają się określaniu elementów masońskiego stroju mianem regaliów, rezerwując ten termin dla niektórych elementów wystroju loży). Jeszcze inni za regalia uważają insygnia masońskie. Sumując te poglądy, możemy przyjąć, że regaliami masońskimi sensu largo będą niektóre elementy wystroju loży, insygnia i części obrzędowego ubioru masońskiego, w szczególności:
– fartuszki,
– szarfy,
– łańcuchy,
– klejnoty,
– czapki, kapelusze i inne nakrycia głowy
– pierścienie,
– odznaki i medale,
– naszyjniki i wisiorki,
– wieńce.
Fartuszek masoński jest pentagonalny. Jego górna, trójkątna część to bawet (u wykonujących gorsze prace uczniów jest on podniesiony). Fartuszki uczniów i czeladników są białe. Fartuszki mistrzów mają czerwoną lub niebieską otoczkę. Bardziej ozdobne (pełne symboli) są fartuszki wyższych stopni.

Poniżej przedstawiono przykładowe regalia.

regalia_1

regalia_2

regalia_3

regalia_4

regalia_5

regalia_6

regalia_7

regalia_8

regalia_9

regalia_10

.

Autor: Kamil Racewicz
23.10.2005.