Alfons Maria Mucha – wolnomularz

wolnomularstwo.pl Alfons Maria MUCHA (1860-1939) : Malarz i rysownik czeski, ważny twórca l’Art Nouveau, którego afisze i projekty dekoracyjne do dziś znane są na szeroką skalę. Należał do wolnomularstwa a w 1923 roku został wybrany Suwerennym Wielkim Komandorem Rady Najwyższej RSDiU Czechosłowacji. . Duchowa podróż Alfonsa Muchy