Alfons Maria Mucha

Alphons Mucha - mason

Alfons Maria MUCHA (1860-1939) :

Malarz i rysownik czeski, ważny twórca l’Art Nouveau, którego afisze i projekty dekoracyjne do dziś znane są na szeroką skalę.

Należał do wolnomularstwa a w 1923 roku został wybrany Suwerennym Wielkim Komandorem Rady Najwyższej RSDiU Czechosłowacji.

Duchowa podróż Alfonsa Muchy