Wolnomularze

wolnomularstwo.pl

wolnomularze
Wolnomularze, albo inaczej masoni, albo dzieci wdowy, noachidzi, bracia w fartuszkach, synowie światła itd.
Mason to członek jednej z lóż masońskich, w której wraz z innymi braćmi buduje braterską wspólnotę, pracując jednocześnie nad sobą samym, pogłębiając metafizycznie swoje życie, poprzez nadanie mu sensu etycznego zgodnego z wymogami rozumu.

Mason to człowiek ceniący dyskrecję, a słowo honoru ma dla niego równą moc, co umowa cywilnoprawna. Jest to człowiek pomocny, gotowy wspomóc w potrzebie, choć się wyróżnia, nie jest pyszałkowaty. Filantropia dla masona nie może mieć wymiaru samoreklamy.
Wolnomularze spekulatywni kontynuują po swych operatywnych poprzednikach dzieło wspaniałych budowli, przy czym o ile operatywni masoni budowali katedry, spekulatywni (albo nowożytni) – budują świątynię ludzkości – po pierwsze, znosząc lub łagodząc podziały międzyludzkie, czyli to, co świątynię ludzkości profanuje i rozsadza, po drugie zaś, cementując jej doskonałość kultem rozumnej etyki oraz stałej pracy nad sobą.

Głównymi wrogami masona są: ignorancja, fanatyzm, próżność i próżnowanie, lenistwo, kłótliwość, nierzetelność oraz niesłowność. Prawidłowo rozwijające się bractwo wolnomularskie nie toleruje tych przywar w swoim gronie i wyrodnych braci, którzy zbyt ciężko lub permanentnie przekraczają te normy – usuwa ze swoich szeregów. W masonerii nie istnieje spowiedź z masońskich grzechów, więc każdy brat bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny tak w życiu zakonnym, jak i profańskim.

Każdy mason regularnie spotyka się z braćmi na pracach lożowych na których w ceremonialnej formie ciosa swój kamień, doskonaląc siebie i braci. W trakcie prac lożowych masoni występują w eleganckich strojach, które są uzupełnione specjalnym ubiorem masońskim w skład którego wchodzi przynajmniej fartuch (symbol pracy) oraz białe rękawice (symbol niewinności i czystych intencji). Bywa, że strój masoński jest dużo bogatszy, zwłaszcza w odniesieniu do masonów z dużym stażem i dostojników lożowych. Zob. więcej w kategorii <regalia> .

Brat Adam Michałowski, ok. 1890, Stambuł
Brat Adam Michałowski, ok. 1890, Stambuł

WOLNOMULARZE POLSCY

WOLNOMULARZE ZAGRANICZNI

CODZIENNE SPRAWY WOLNOMULARZY

Bracia w fartuszkach – Marek Rezler

Formacja wolnomularska – Christian Guigue

Co to znaczy być wolnomularzem? – Loża Galileusz

Masoni też ludzie, nie ma się czego bać – Adam Szostkiewicz

Znani i wybitni masoni – lista

*

WHO ARE FREEMASONS? (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)