Wolnomularze polscy

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Nazwa „wolny mularz” (free mason) zawiera dwa istotne elementy. Jeden eksponuje szacunek dla pracy, która wytwarza coś trwałego, pięknego i pożytecznego, nadając życiu ludzkiemu godność i sens. Drugi element, eksponujący wolność, kierowany jest swoim ostrzem przeciwko ustrojom społecznym opartym na niewolnictwie, na pracy przymusowej, narzuconej przemocą, obcej wewnętrznym potrzebom człowieka zmuszanego do jej wykonywania. Ujmując rzecz szerzej, wolność – zawarta w nazwie i stojąca na czele haseł wolnomularskich – oznacza walkę o prawa człowieka, walkę o demokrację, walkę przeciwko systemom totalitarnym.

Andrzej Nowicki, Czy istnieje filozofia masonerii?

Kim są wolnomularze polscy? Jakie mają cele, czym się zajmują Masoni w Polsce, co robią w swoich lożach?
Jaki mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość a ile już osiągnęli?

wolnomularze polscy

O znanych i wybitnych polskich masonach

POLSCY WOLNOMULARZE HISTORYCZNI

POLSCY WOLNOMULARZE WSPÓŁCZEŚNI

*

Wolnomularze polscy – Tadeusz Miciński