O znanych i wybitnych polskich masonach

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Przy niektórych osobach są znaki zapytania. Oznaczają one, że przynależność danej osoby do masonerii jest sporna. Są dość mocne na to poszlaki, lecz nie ma niepodważalnych dowodów.

Królowie:

Stanisław August Poniatowski

Prezydenci:

Gabriel Narutowicz
August Zaleski

Premierzy:

Ignacy Jan Paderewski
Kazimierz Bartel
Marian Zyndram-Kościałkowski
Aleksander Prystor
Walery Sławek
Felicjan Sławoj-Składkowski
Leon Kozłowski

Ministrowie:

Tadeusz Matuszewicz
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki
Tadeusz Mostowski
Witold Chodźko
Stefan Czerwiński
Hipolit Gliwic
W. Staniewicz

Dyplomaci:

gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski
M. Arciszewski
Wincenty Baranowski
W. Grzybowski
Stanisław Kętrzyński
Roman Knoll
Juliusz Łukasiewicz
Stanisław Patek
Emil Kipa

Wojskowi:

Stanisław Szczęsny Potocki
Tadeusz Kościuszko
Jan Henryk Dąbrowski
Józef Poniatowski
Szymon Konarski
Andrzej Mokronowski
J. Aksamitowski
Ignacy Działyński
Józef Chłopicki
Józef Zajączek
Jan Kozietulski
Józef Niemojewski
Konstanty Adam Czartoryski
Aleksander Rożniecki
Walerian Łukasiński
Edward Śmigły-Rydz
Michał Tokarzewski-Karaszewicz
Adam Koc
Kordian Zamorski
Jerzy Ponikiewski
Władysław Sikorski (?)

Gen. Tokarzewski-Karaszewicz – jedna z czołowych postaci przedwojennego Droit Humain oraz katolickiego kościoła liberalnego.

Politycy i mężowie stanu:

Adam Kazimierz Czartoryski
Adam Jerzy Czartoryski
Kazimierz Nestor Sapieha
Stanisław Lubomirski
Ludwik Szymon Gutakowski
Michał Wielhorski
Józef Wybicki (?)
Ignacy Potocki
Stanisław Kostka Potocki
Augustyn Gorzeński
Stanisław Staniszewski
Kajetan Koźmian
Tomasz Kantorbery Tymowski
Aleksander Chodkiewicz
Edward Abramowski
Tytus Filipowicz
Jan Piłsudski
Mieczysław Michałowicz
Mikołaj Kwaśniewski
Adam Pragier
Stanisław Thugutt
Jan Józef Lipski
Aleksander Małachowski

Działacze powstańczy:

Wiktor Heltman
Ludwik Mierosławski
Tomasz Zan

Społecznicy:

Janusz Korczak
Rafał Radziwiłowicz

Janusz Korczak
Prymasi:
Gabriel Podoski
Michał Poniatowski

Naukowcy:

Marian Falski
Mieczysław Konopacki
Mieczysław Wolfke
Wacław Lednicki

Pisarze i poeci:

Zygmunt Krasiński
Julian Ursyn Niemcewicz
Cyprian Godebski
Aleksander Fredro
Kazimierz Brodziński
Ludwik Adam Dmuszewski
Franciszek Kniaźnin
Bogdan Kiciński
Ludwik Osiński
Juliusz Kaden-Bandrowski
Jerzy Stempowski
Stanisław Stempowski
Andrzej Strug
Antoni Słonimski
Wojciech Żukrowski
Tomasz Agatowski

Artyści:

Wojciech Bogusławski
Józef Ksawery Elsner
Karol Kurpiński
Michał Kleofas Ogiński
Juliusz Osterwa
Zygmunt Vogel zw. Ptaszkiem
Edward Wittig

Dziennikarze:

Jerzy Wasowski

Ekonomiści:

Tadeusz Gliwic
Edward Lipiński

Filozofowie:

Klemens Szaniawski

Chciał wstąpić Tadeusz Żeleński-Boy, ale go nie dopuszczono.

Wpisał: Kamil Racewicz
29.11.2005.