Polscy wolnomularze historyczni

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Polscy wolnomularze historyczni
Lista polskich wolnomularzy na stronie loży Galileusz

Słownik wolnomularzy polskich zawodów wyzwolonych – Krzysztof Załęski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Słownik polskich duchownych należących do lóż wolnomularskich – Krzysztof Załęski (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Krzysztofa Załęskiego “Słownik polskich prawników należących do lóż wolnomularskich” – Ryszard Siciński (Ars Regia nr 19, 2010)

Słownik polskich prawników należących do lóż wolnomularskich – Krzysztof Załęski (Ars Regia nr 19, 2010)

XVIII wiek:

Generał Józef Mniszech wolnomularzem : nieznany list Józefa Mniszcha do Kazimierza Rzewuskiego – Marek Bratuń (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)

Aleksandra z Lubomirskich Potocka – polska wolnomularka – Katarzyna Jarzyna

Izabela z Czartoryskich Lubomirska – Magdalena Górska

Daniel Gralath Młodszy, XVIII-wieczny czcigodny gdańskiej loży “Eugenia pod Ukoronowanym Lwem” – Hanna Domańska (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Prymas Michał Poniatowski a wolnomularstwo : zarys problematyki – Katarzyna Karaskiewicz (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Tadeusz Cegielski: August Fryderyk Moszyński – adept nauk tajemnych

Filozofia masonerii: Moszyński

Hieronim Stroynowski – Artur Jan Kukuła (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

XIX wiek:

Wolnomularze polscy w lożach Zachodu : dwie pierwsze dekady XIX wieku – Ludwik Hass (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)

JAN POTOCKI

KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI

JÓZEF WYBICKI

Ordon trzykrotnie uśmiercony – Cezary Leżeński (Ars Regia nr 8/9, 1994)

Masońskie korzenie osobowości Fryderyka Chopin’a – Iwona A. Siedlaczek

ADAM MICKIEWICZ

WALERIAN ŁUKASIŃSKI

BRONISŁAW TRENTOWSKI

XX wiek:

EDWARD ABRAMOWSKI

GABRIEL NARUTOWICZ

“Ala ma kota” : pamięci Mariana Falskiego – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)

Brat Jerzy Winiarz : artysta zapomniany – Małgorzata Michalska (Ars Regia nr 11/12, 1997) (pdf)

ANDRZEJ STRUG

Polscy psychiatrzy wolnomularze – Tadeusz Nasiorowski (Ars Regia nr 7, 1994)

Stanisław Więckowski

Rafał Radziwiłłowicz jako wzorzec wolnego mularza – Karol Wojciechowski

JANUSZ KORCZAK

MICHAŁ KARASZEWICZ TOKARZEWSKI

Wanda Dynowska – w serii YT “Historia z Koprem”

Józef Rettinger