Michał Karaszewicz-Tokarzewski – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Michał Karaszewicz-Tokarzewski - wolnomularz

O generale Karaszewiczu-Tokarzewskim – Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Trójkąt Le Droit Humain Michał Tokarzewski-Karaszewicz na Wschodzie Kielc

Poszukiwacze prawdy. Triumfalny pochód teozofii – Andrzej Janecki (Nowe Państwo)

(odnośnie nazwiska: W Dzienniku Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 27 z 29 listopada 1927 roku sprostowano nazwisko Michała Tadeusza Karaszewicza-Tokarzewskiego z Tokarzewski-Karasiewicz na Karaszewicz-Tokarzewski)

W obłoku ezoterii i na ubitej ziemi