Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem?

Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem?

wolnomularstwo.pl, 04.06.2024

Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem? Brat Emil Kipa pisał o nim: “…do masonerii należy od lata 1779 roku. Nie brak jego nazwiska nigdy, gdy mowa o masońskim otoczeniu Waszyngtona, a ostatni historyk w rewolucji amerykańskiej – Sidney Morse, wprost nazywa Kościuszkę bratem.”

Emil Kipa, Z dziejów masonerii w Polsce, Referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności dnia 21 października 1929 roku

Sidney H a y d e n, Washington and his Masonic Compeers, Nowy York 1905, s. 380: By both Washington and Laffayette he was highly esteemed as an officer and aWith both he became connected in the fraternal bonds of Masonic fellowship. He wasa Mason when he entered the army of the Revolution, but he became one in the summer of1779. Por. też: Charles H.Callahan , Washington, the Man and the Mason, Waszyngton 1813; Sidney Morse , Freemasonry in the American Revolution, Waszyngton 1913,
[w:] The Masonic Service Association of the U.S. 1924, s. 125: After the defeat of Gaand Camden, Washington placed Brother Nathaniel Greene in charge of the Southern arand gave him a number of his best officiers. Greene’s staff consisted of von Streuben amaster; Kosciuszko engeeneer; colonel Otho Wiliams – general adjutant, Generals HarLee and William Washington – commanding the dragons; and Morgar – the rangers ariflemen; all brothers Masons.