Ryt Szkocki Dawny i Uznany

Ukonstytułowała się w Polsce Rada Najwyższa 33 stopnia RSDiU

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Ryt Szkocki Dawny i Uznany – Kamil Racewicz, Karol Wojciechowski

Kawaler Ramsay i jego “Mowa” z 1737 r. : u źródeł masonerii stopni wyższych – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 9/10, 1995/1996)

Mowa wstępna – Andrew Michael Ramsay (Ars Regia nr 9/10, 1995/1996)

Deklaracja Zasad Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego wydana w formie “Manifestu” przez Konwent Rad Najwyższych w Lozannie, we wrześniu 1875 r. – przekład polski (Maciej B.Stępień) wraz z tekstem oryginalnym.

Konferencja światowa DURS Lozanna 1995 : wystąpienie Rady Najwyższej 33° Belgii : idea Zakonu, jego cele, sens istnienia, misja, problemy, przed którymi staje i proponowane rozwiązania (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)

Deklaracja ideowa Rad Najwyższych Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego związanych z obediencjami liberalnymi, wydana w 130 rocznicę Manifestu Lozańskiego przez Konferencję Rad Najwyższych obradującą w dniach 5-8 maja 2005 r. w Genewie – przekład polski (Maciej B.Stępień) wraz z tekstem oryginalnym.

Deklaracja ideowa liberalnych Rad Najwyższych – Genewa 2005: wersja francuskojęzyczna / wersja anglojęzyczna

Emblematy stopni RSDiU

Polska Rada Najwyższa 33° reaktywowana – (Ars Regia nr 4/5, 1993) (pdf)

Powstała pierwsza polska Rada Najwyższa 33° wolnomularzy liberalnych

ALBERT PIKE

Człowiek, który sieje, nie zawsze zbiera – Karol Otis, Wieża Babel

O zagranicznych jurysdykcjach RSDiU:

80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) – (Ars Regia nr 19, 2010)

ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.