Lista rytów wolnomularskich

wolnomularstwo.pl

emblematic-structure-of-freemasonry
Ryt (z łac. ritus ‘święty obyczaj’) – system rytuałów. Ryty masońskie to odmiany w obrzędowości masonerii. Rytuały masońskie mają umacniać braterską więź, poczucie wspólnoty i tożsamości, a także wprowadzać odpowiednią podniosłą atmosferę sprzyjającą refleksji.

Oto najpopularniejsze (spośród wielu) rytów wolnomularskich:

.

RYT FRANCUSKI

RYT SZKOCKI DAWNY I UZNANY

RYT MEMPHIS-MISRAIM

RYT SZKOCKI POPRAWIONY

RYT ROYAL ARCH & EMULATION

RYT SZWEDZKI

RYT YORK

RYTY NIEMIECKIE

*

MASONIC RITES – lista rytów na polskiej stronie anglojęzycznej FREEMASONRY.network

.