BoSK: Regularyzacja a ponowna inicjacja. Praktyka lóż anglosaskich i europejskich

Poniżej zamieszczamy kolejną część książki Karola Wojciechowskiego “Bitwa o Sztukę Królewską“. 2. Regularyzacja a ponowna inicjacja. Praktyka lóż anglosaskich i europejskich Biorąc za punkt wyjścia informacje podane w podrozdziale dotyczącym definicji regularyzacji, należało ustalić, jak przebiega obecnie ta praktyka w poszczególnych częściach wolnomularskiego świata. Pod uwagę należało wziąć przede wszystkim europejskie wolnomularstwo regularne oraz masonerię … Czytaj dalej BoSK: Regularyzacja a ponowna inicjacja. Praktyka lóż anglosaskich i europejskich