BoSK: Zróżnicowanie w ramach wolnomularstwa regularnego

Poniżej zamieszczamy kolejny rozdział książki Karola Wojciechowskiego “Bitwa o Sztukę Królewską“. Zróżnicowanie w ramach wolnomularstwa regularnego Wbrew utartym przekonaniom, sam nurt regularny nie jest monolitem i w ramach niego też istnieją różnorodne tendencje i kierunki wyrażające się nie tylko w doborze rytuałów, charakterystyce obrzędowości i metodzie prac, lecz także w podejściu do nurtu pozaregularnego. Choć … Czytaj dalej BoSK: Zróżnicowanie w ramach wolnomularstwa regularnego