Filozofia masonerii: John Locke

Poniżej zamieszczamy pierwszy rozdział książki Filozofia Masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia prof. Andrzeja Nowickiego. John Locke, ur. 29.08.1632, Wrington (Sommersetshire), zm. 28.10.1704 r. Filozof angielski Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nowożytnego empiryzmu (główne dzieło: An Essay concerning Human Understanding, London 1690, przekład polski: Rozważania dotyczące umysłu ludzkiego, Warszawa 1955), teoretyk wychowania (Some Thoughts concerning Education, 1693) i polityki … Czytaj dalej Filozofia masonerii: John Locke