Alexander Fleming

wolnomularstwo.pl

.

Alexander Fleming (1881-1955) :
Odkrywca penicyliny.

Powiedział, że “wolnomularstwo utrzymuje Stany Zjednoczone w stanie równowagi”.
Był Czcigodnym Mistrzem loży “Santa Maria”, należał też do Suwerennej Kapituły “Victory”.