Pierre Joseph Proudhon

wolnomularstwo.pl

Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865) :

Filozof, teoretyk socjalizmu, inspirator anarchizmu. Autor twierdzenia “własność to kradzież”.

Należał do loży “Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié” na Wschodzie Besançon.