Definicje masonerii

redakcja wolnomularstwo.pl

definicje masonerii
Najstarsza definicja określa wolnomularstwo (masonerię) jako „szczególny system etyki, osnuty alegoriami i przedstawiony za pomocą symboli”. Zgodnie z wolnomularską koncepcją człowieka, winien on dążyć przede wszystkim do etycznego doskonalenia. Wolnomularstwo to równocześnie międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i praktyczne braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten powstał w Anglii na przełomie XVII i XVIII wieku, ale jego źródła ideowe (i jak twierdzi część historyków, także organizacyjne) są znacznie starsze niż on sam.

Tadeusz Cegielski, Polubić wolnomularstwo

Próba definicji masonerii – Jarosław R.Kubacki

Co to jest masonerya – Andrzej Niemojewski

Definicje wolnomularstwa – Karol Wojciechowski (BoSK)

Czym jest wolnomularstwo? – Tadeusz Cegielski (film)

Czym jest wolnomularstwo? – loża Galileusz

Co to jest masoneria? – Norbert Wójtowicz

Masoneria – Karol Serini (Ars Regia nr 1, 1992)

Definicja masonerii – Giuliano di Bernardo (Ars Regia nr 2, 1993)