Gerald Ford – 38 prezydent USA

wolnomularstwo.pl

.

Gerald Ford (1913-2006) :
Trzydziesty ósmy prezydent USA w latach 1974-1977.

Inicjowany w 1949 r. w loży “Malta Lodge 465”, na Wschodzie Grand Rapid, Michigan.
Otrzymał stopnie Czeladnika i Mistrza w loży “Colombia Lodge 3”, na Wschodzie Waszyngtonu (DC).

.