Goethe – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Johann Wolfgang von GOETHE (1749-1832) :

Niemiecki poeta, autor takich dzieł jak Faust i Wilhem Meister. Był równie aktywny w świecie polityki jak i nauki.

Inicjowany w loży “Amalia zu den drei Rosen” na Wschodzie Weimaru w r. 1780. Należał do Ścisłej Obserwy Templariuszowskiej i do Iluminatów Bawarskich.