Henry Ford – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Henry FORD (1863-1947) :
 

Henry Ford

 
 
Przedsiębiorca znany z wprowadzenia metody pracy przy taśmie. Od 1914 utrzymywał system uczestnictwa pracowników w zyskach przedsiębiorstwa.

Należał do loży “Palestine lodge” na Wschodzie Detroit, Michigan.