Jean Sibelius – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Jean SIBELIUS (1865-1957) :

Fiński kompozytor. Stworzył wiele dzieł uzycznych przeznaczonych do odgrywania w czasie ceremonii wolnomularskich, wśród nich Marsz Pogrzebowy.

Inicjowany w 1922 r. w loży “Suomi” na Wschodzie Helsinek. Jeden z odnowicieli masonerii fińskiej po tym jak została zabroniona carskim ukazem w roku 1822.