Jonathan Swift – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Jonathan SWIFT (1667-1745) :

Poeta i satyryk irlandzki, autor “Podróży Guliwera”.

Podobno był wolnomulrzem pracującym w loży, która spotykała się w londyńskiej tawernie “The Goat at the Foot of the Haymarket”.