Deski wolnomularskie

wolnomularstwo.pl

The word of a Mason like the word of
a knight in times of chivalry, once given
must be sacred…

Albert Pike

Poza samym rytuałem, istotnym elementem prac lożowych są tzw. deski, czyli referaty, które następnie są dyskutowane. Deski są kawałkami Architektury. Między innymi, dzięki nim – masoni budują Świątynię Ludzkości. Architektura loży to jej myślowy dorobek. Deski dzielą się na symboliczne, czyli dotyczące symboli masońskich, oraz zwykłe, dotyczące spraw społecznych, historycznych, filozoficznych, kulturalnych itd. Deski są istotne dla podwyższania “płacy wolnomularskiej”, czyli awansowania na kolejne stopnie. Mają za cel podnosić poziom wiedzy wszystkich lożowych masonów, w tym zwłaszcza “wiedzy światowej”, np. wedle dawnego regulaminu lóż wileńskich tematy desek miały się ograniczać do: użyteczności towarzystw wolnomularskich, historii, sztuk wyzwolonych, fizyki, chemii, anatomii, problemu tolerancji religijnej, zbytku, handlu, sztuki wojennej, gospodarstwa, moralności. Podobna tematyka przewijała się w innych lożach, np. w polskich lożach osiemnastego wieku wygłaszano odczyty z zakresu ekonomii, literatury pięknej, filozofii, nauk ścisłych. W 1780 r. warszawska loża Katarzyna wydała drukiem dwie deski cudzoziemców – dr. Huberta Gasparda o roślinności, Simona d’Huliera o elektryczności.

.

Jak pisać deskę – Rzeczpospolita Wolnomularska

.