Lyndon B. Johnson – trzydziesty szósty prezydent USA

wolnomularstwo.pl

.

Lyndon B. JOHNSON (1908-1973) :

Trzydziesty szósty prezydent USA w latach 1963-1969.

Inicjowany w roku 1937 w loży “Johnson City Lodge 561” na Wschodzie Johnson City, Texas. Pozostał uczniem masońskim przez całe życie.