Victor Schoelcher

wolnomularstwo.pl

.

Victor Schoelcher (1804-1893) :

Francuski mąż stanu. W czasie swych podróży po francuskich terytoriach zamorskich, koloniach, przejął się ideą zniesienia niewolnictwa do tego stopnia, że udało mu się wprowadzić ją w życie 27 kwietnia 1848 kiedy został ministrem.

Inicjowany przed 1848 rokiem w loży “Les Amis de la Vérité” na Wschodzie Paryża, nastęnie afiliowany w “La Clémente Amitié”.

.