Talleyrand

wolnomularstwo.pl

.

Charles, Maurice TALLEYRAND-PERIGORD (1754-1838) :

Minister spraw zagranicznych za czasów Napoleona, między 1797 a 1807.

Inicjowany w loży “L’Impériale des Francs-Chevaliers”. Pozostał całe życie uczniem.