Theodore Roosevelt – 26 prezydent USA

wolnomularstwo.pl

.

Theodore ROOSEVELT (1858-1919) :

Dwudziesty szósty prezydent USA w latach 1901-1909. W 1906 r. otrzymał pokojową Nagrodę Nobla.

Inicjowany w 1901 r. w loży “Mattinecock Lodge 806” na wschodzie Oyster Bay, New York.


  .