William H. Taft, 27 prezydent USA

wolnomularstwo.pl

.

William H. TAFT (1857-1930) :

27 prezydent USA, w roku 1909.

Inicjowany “na uderzenie młotka”, przez komunikację.