William McKinley – 25 prezydent USA

wolnomularstwo.pl

.

William McKINLEY (1843-1901) :

Dwudziesty piąty prezydent USA w latach 1897-1901. Zginął w zamachu dokonanym przez anarchistę.

Inicjowany w 1865 r. w loży “Hiram Lodge 21” na Wschodzie Winchester, Virginia.

.