Obchody 70 rocznicy Powstania w Gettcie Warszawski​m

Tradycyjne spotkanie lóż krakowskiej i poznańskiej

źródło: WLNP, 2013-04-19

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

19 kwietnia, podczas uroczystych obchodów upamiętniających 70 rocznicę wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim, delegacja WLNP pod przewodnictwem W:. Cz:. Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego, oddala hołd żydowskim bojownikom walczącym o godność i wolność.

Delegacja wolnomularzy polskich miała charakter oficjalny.

Przeczytaj więcej:
http://wlnp.pl/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=77&cntnt01dateformat=%25Y-%25m-%25d&cntnt01returnid=54