Sztuczna Inteligencja w loży

Gwiazda Morza, loża wolnomularska w Gdańsku, 8 maja 2023

Podczas ostatnich prac w naszej loży miał miejsce niezwykły eksperyment (kto wie, czy nie pierwszy w historii wolnomularstwa). Zaczęło się dość zwyczajnie – Czcigodny Mistrz poprosił jednego z Braci o zrealizowanie przyjętego wcześniej programu prac i wygłoszenie deski na temat “Wolność, humanizm i człowieczeństwo – wartości masonerii”. Deska została przedstawiona loży i – jak to zwykle w naszym warsztacie – wywołała długą dyskusję. Bracia i Siostry dzielili się swoimi refleksjami, dodawali własne przemyślenia, rozwijali temat. Pojawiały się przemyślenia dotyczące emocji, sytuacji politycznej (wolność a bezpieczeństwo, bezpieczeństwo a ograniczenia demokracji i swobód obywatelskich), wolności ograniczanej prawem i moralnością oraz odczytanie tych kwestii z punktu widzenia masonerii. Jeden z Braci odwołał się nawet do Aleistera Crowleya i jego filozofii Thelemy, z jej unikalnym podejściem do kwestii wolności. Były też nawiązania do ezoteryczki Alice Bailey, do filozofów, ale takźe analiza praktycznych aspektów wyborów życiowych.Gdy wszyscy chętni już się wypowiedzieli, zabrał głos Czcigodny Mistrz. Wyjaśnił zdumionym zgromadzonym, że loża była właśnie świadkiem przełomowej i unikalnej chwili. Tego bowiem dnia w naszej loży, niczym pełnoprawny, inicjowany Brat lub Siostra zabrała… Sztuczna Inteligencja. Tekst deski został całkowicie i bez korekt merytorycznych opracowany przez algorytm GPT. Podkreślmy jeszcze raz: to nie była treść napisana przez żywego człowieka, który tylko posiłkował się wspomaganiem algorytmicznym, ale w pełni autonomiczna wypowiedź Maszyny. Co więcej…

przeczytaj więcej:

O wolnomularstwie we Wrocławiu

Loża Witelon WWP, 08.05.2023

Szanowna Loża WITELON Wielkiego Wschodu Polski rozpoczyna serię wykładów o Wolnomularstwie współczesnym i spotkań informacyjnych dla mieszkańców Wrocławia i okolicznych miast.

Jest to związane z planowanym zapaleniem w 2024 roku świateł nowej loży Wielkiego Wschodu Polski w tym mieście. Już dziś zapraszamy na pierwsze spotkanie 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 18.oo, w sali nr 11 Szkoły Języków Obcych LEKTOR sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 27 (wejście B, 4 piętro – winda).

W programie: wykład “Czym jest a czym nie jest wolnomularstwo” – kilka słów o Wielkim Wschodzie Polski na tle innych organizacji w Polsce, oraz dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Książę Józef Poniatowski – 260 rocznica urodzin

wolnomularstwo.pl, 7 maja 2023, portret autorstwa M.Bojarskiego z wykorzystaniem narzędzi SI

Dziś mija 260 rocznica urodzin księcia Józefa Poniatowskiego.

Książę Józef Antoni Poniatowski był polskim generałem, marszałkiem Francji, ministrem wojny oraz wodzem naczelnym Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego 1Urodził się 7 maja 1763 roku w Wiedniu 12Był synem Andrzeja Poniatowskiego, generała w służbie austriackiej i Teresy z hrabiów Kinsky 2Osierocony przez ojca w wieku lat 10, trafił pod opiekę stryja – króla Stanisława Augusta 2.

Karierę wojskową rozpoczął w 1780 roku w armii austriackiej, gdzie uzyskał stopień pułkownika 3W 1789 roku po opuszczeniu służby austriackiej wstąpił do wojska polskiego 3Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku, dowodząc siłami koronnymi na Ukrainie, gdzie stoczył zwycięską bitwę pod Zieleńcami 3W 1794 roku brał udział w powstaniu kościuszkowskim i był odpowiedzialny za obronę Warszawy 3.

W 1806 roku po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Józef Poniatowski został ministrem wojny 3W 1809 roku dowodził 16-tysięczną armią podczas wojny austriacko-polskiej i osiągnął sukces taktyczny nad większą i bardziej doświadczoną armią austriacką w bitwie pod Raszynem 3Konflikt zakończył się polskim zwycięstwem, które pozwoliło Księstwu częściowo odzyskać ziemie utracone w zaborach 3.

Poniatowski był wiernym sojusznikiem i zwolennikem Napoleona I. Dobrowolnie wziął udział w inwazji francuskiej na Rosję 3Został ranny podczas walk o Moskwę, co ostatecznie zmusiło go do powrotu do Warszawy, gdzie pracował nad odbudową polskich sił zbrojnych przeznaczonych do walki w Niemczech 3. Zginął, wielokrotnie ranny w trakcie odwrotu armii francuskiej po przegranej „bitwie narodów” pod Lipskiem (1813) 19 października 1813 roku pierwszego dnia bitwy narodów pod Lipskiem, w nurtach Elstery 13.

Należał do loży „Świątynia Izis”.

Wśród masonów popularna była pieśń Tadeusza Wolańskiego, którą otwierała zwrotka:

„Mularze! Zaśpiewajmy

Zacnemu Józefowi

I z czuciem hołd oddajmy

Kochanemu Wodzowi […]”.

Mason odprawił mszę w papieskiej bazylice na Lateranie

wolnomularstwo.pl, PCh24.pl, Thinking Anglicans, 04.05.2023

18 kwietnia 2023 za pozwoleniem władz duchownych w Watykanie pastor Jonathan Baker, biskup Fulham, odprawił mszę w słynnej bazylice na Lateranie, nazywanej Matką i Głową Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

Pastorzy anglikańscy przebywają obecnie na „trzyletnich rekolekcjach” w Villa Palazzola, należącej do Kolegium Angielskiego (katolickiego seminarium dla osób anglojęzycznych). Rekolekcje są organizowane w ramach relacji ekumenicznych.

W ramach promowania posoborowej agendy ekumenicznej, w roku 2020 Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan wydała dokument, w którym widnieje zapis, że „w przypadku gdy biskup diecezjalny uzna, że ​​nie spowoduje to zgorszenia ani zamieszania wśród wiernych, może zaoferować innym wspólnotom chrześcijańskim korzystanie z kościoła”.

Dr Rowan Williams mianował ks. Jonathana Bakera na kolejnego biskupa Ebbsfleet, wiedząc, że jest on aktywnym wolnomularzem.

Gdy wiadomość o przynależności ks. Bakera do masonerii zaczęła krążyć po Kościele, wywołała pytania ze strony członków Synodu Generalnego.

W rozmowie z The Sunday Telegraph, ks. Baker podkreślał, że jego przynależność jest zgodna z jego nową rolą jako biskupa. Później jednak, w rozmowie z inną redakcją, pod wpływem przetaczających się przez wspólnotę wiernych kontrowersji ogłosił że zawiesi swoje członkostwo, stwierdzając “nie życzę sobie niczego, co mogłoby odwrócić uwagę od inauguracji tej posługi”.

dowiedz się więcej:

B.: Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński – Mason

Strona FB Cieszyńskiego Ośrodka Kultury “Dom Narodowy” – COKGLCS

Cieszyński Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę pt. “B.: Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński – Mason”, która zostanie zaprezentowana w Domu Narodowym w Cieszynie w ramach 14. Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Ekspozycja w całości będzie poświęcona przypomnieniu postaci księcia cieszyńskiego Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego, m.in. twórcy wiedeńskiej Albertiny, za którego sprawą Księstwo Cieszyńskie przeżywało swój Złoty Wiek.

Wystawa “B.:ALBERT KAZIMIERZ SASKO-CIESZYŃSKI – MASON” w ramach Cieszyńskiej Nocy Muzeów, współorganizowana jest przez Wielką Loże Kultur i Duchowości (GLCS), w dniach 19-31 maja 2023 r.
Wystawa skupiać się będzie na przedstawieniu osoby Księcia jako inicjowanego w Dreźnie masona, człowieka światłego i wcielającego w naszym Księstwie ideały oświecenia. Będzie ona również okazją do przedstawienia ideałów wolnomularstwa, które ukształtowały poglądy Alberta. Zaprezentowana zostanie również bogata kolekcja masoników i oryginalnych przedmiotów ceremonialnych, udostępnionych przez lożę Erasmus Roterodamus z Ustronia, należących do kolekcji Henryka Wierniewskiego , 33 Wielkiego Prowincjała GLCS w Polsce.

więcej:

Przedstawiamy kilka portretów słynnych polskich masonów, wybranych z kolekcji, która zostanie zaprezentowana w ramach wystawy (autorką grafik jest Sandra Brzęczek), a zostałą zamówiona przez Wielką Loże Kultur i Duchowości (GLCS):

Forum Myśli Wolnej: Andrzej Nowicki – filozof, wolnomyśliciel, mason

Bogumił M. Woźniakowski, Forum Myśli Wolnej, kwiecień 2023

Zajmując się problematyką polskiej masonerii, głównie po 1989, a szczególnie jej odłamu zwanego liberalnym lub adogmatycznym (kwestie te omówiłem w numerze 92 FMW), nie można pominąć osoby profesora Andrzeja Nowickiego. I to z co najmniej dwóch powodów: jako pierwszego Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski w latach 1997-2001 (przez cztery kolejne kadencje) oraz jako autora Filozofii Masonerii (I wyd. Gdynia 1997, II wyd. Warszawa 2022).
Filozofia Masonerii u progu siódmego tysiąclecia, bo taki jest pełny tytuł, to pionierska, zarówno w rodzimej jak i światowej literaturze próba całościowego spojrzenia na wartości wniesione przez wolnomularzy do skarbca myśli filozoficznej i społecznej, która stanowi wykładnię celów i zasad współczesnego wolnomularstwa, wprowadza czytelnika w świat myśli, wiedzy, nauki i działania.
Jak zauważyła w jednej z recenzji Maria Szyszkowska:


Dzieło Andrzeja Nowickiego jest cenne ze względu na zawarte w nim informacje, jak również ze względu na wyrażone refleksje filozoficzne, skłaniające do przemyślenia podstawowych problemów istnienia człowieka w świecie. Ta książka stara się zaszczepić prawidłowe wartości, a pamiętajmy, że od treści naszej świadomości zależy rozwiązanie problemów indywidualnego życia, jak również zbiorowego;
i tak na przykład profesor Andrzej Nowicki podkreśla niezbędność przezwyciężania nacjonalizmu w ludzkich postawach, uwypuklając, że jest to normalny obowiązek uczciwego człowieka… Andrzej Nowicki słusznie podkreśla, że „rejestr wybitnych masonów to rejestr wielkich pobratymców ludzkości”. Nawiązywanie do tradycji masońskich umacnia w przekonaniu, że możliwe jest doskonalenie nie tylko siebie, ale również świata. Napawa optymizmem przekonanie, że wola człowieka może doprowadzić do zmiany oblicza świata. Prawdziwa filozofia masonerii — czytamy w omawianej książce — ukryta jest w sztuce życia, a ta wiąże się z procesami kulturotwórczymi, w tym z pracą nad sobą i budowaniem właściwego stosunku do drugiego człowieka. Podstawowym zadaniem pozostaje poszukiwanie prawdy.

(„Res Humana” 1997 nr 3).


Andrzej Rusław Fryderyk Nowicki urodził się w Warszawie 27 maja 1919. Rodzicami byli Zbigniew Ludwik Nowicki (1892-1942) oraz Zofia Waleria Słubicka (1896-1977). W latach 1930-1937 uczęszczał do
państwowego gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Już w latach gimnazjalnych trafił na świetnych nauczycieli, m.in. języka polskiego uczył Stefan Bernard Drzewieski, działacz oświatowy, m.in.
wiceprezes ZG ZNP w latach 1934-1936, w 1950 przyjęty do wolnomularstwa w Paryżu, a łaciny i propedeutyki filozofii Juliusz Marian Krzyżanowski, filozof, wieloletni nauczyciel gimnazjalny, a po wojnie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zorganizował…

przeczytaj więcej w Forum Myśli Wolnej:

Onet: Loże, mistrzowie i teorie spiskowe.

Piotr Rogoziński, Onet, 22 kwietnia 2023

Od lat tworzyli je wybitni Polacy. Loże masońskie powstawały w całym kraju, a ich celem było doskonalenie swoich członków, aby stawali się lepszymi ludźmi. Niektórzy widzieli w nich jednak zagrożenie. Oskarżali nawet o rządzenie światem. – Niestety, po pandemii wszelakie teorie spiskowe jakby nabrały wigoru. Są środowiska, zwłaszcza katolicko-prawicowo-nacjonalistyczne, które nadal oskarżają masonów o całe zło tego świata – mówi Onetowi Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka, autorka kolejnej już książki o wolnomularstwie.

Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka: Mówiąc szczerze, pomysł był nie mój, a dr. Stanisława Nowaka, którego znam wiele lat z rynku ubezpieczeń (byłam redaktorką naczelną “Gazety Ubezpieczeniowej”), mocno związanego z Ziemią Kielecką i wydającego “Almanachy Świętokrzyskie” o charakterze naukowym. To on kilka lat temu podrzucił mi pomysł zebrania wiadomości o wolnomularzach na Kielecczyźnie, co trafiło na podatny grunt, gdyż choć nie urodziłam się w Kielcach, to tutaj w latach 70. chodziłam do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a w Czerwonej Górze k. Chęcin jest…

przeczytaj więcej:

Poznańscy masoni – prawdy i mity

StayHappening, 07.04, 2023

Razem z @poznanska_kamienica zapraszamy na piątą edycję cyklu ZaPOZnanie z miastem ?!
Podczas kolejnego spotkania udamy się w podróż do tajemniczego świata poznańskich Masonów.
❓ Kim właściwie są Masoni i skąd wziął się ruch?
❓ Jaką rolę odgrywali w Poznaniu?
❓ Czy kamienice z symbolami cyrkla i ekierki zawsze należały do członków ruchu?
Na te i wiele innych pytań odpowie nam pani Karolina Tomczyk-Kozioł – opiekunka jednych z największych zbiorów Masońskich w Europie, które znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Widzimy się w czwartek 13 kwietnia, o godzinie 19:00.
Klub Schron. Wejście od Kościuszki 68.
Wstęp: 15 PLN
?⚪ Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania
ℹ️ Poznańska Kamienica.

więcej:

Spacerek po Chełmnie – loża masońska

Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 5 kwietnia 2023

Muzeum Ziemi Chełmińskiej zaprasza na otwarcie sezonu turystycznego. 23 kwietnia starują “Spacerki po Chełmnie”. To również “Eskapada poznaj swój region z przewodnikiem”.
Szczegóły: https://eskapada-z-przewodnikiem.pl/
Zbiórka o godz.11.00 przed ratuszem. 23 kwietnia zapraszamy na trasę: “Chełmińskie restauracje i loża masońska”. Przewodnik Anna Grzeszna – Kozikowska
Wszystkie spacerki 2023:
https://muzeumchelmno.pl/…/spacerki-po-chelmnie-2023