XXVII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

wolnomularstwo.pl, 29 listopada 2023

26 listopada 2023 odbył się w pałacu w Jabłonnie pod Warszawą konwent Wielkiego Wschodu Polski. Było to 27-me z cyklu corocznych zebrań wszystkich mistrzów tego zakonu wolnomularskiego, licząc od roku 1997, kiedy to jego światła zostały ponownie zapalone (w przyszłym roku odbędą się obchody 240 rocznicy powstania tej największej polskiej obediencji liberalnej masonerii).

Zgromadzeni uczestnicy zadecydowali o przedłużeniu o kolejny rok kadencji Wielkiego Mistrza – Stefana Lesieur, zatwierdzili sprawozdania Rady Zakonu, Najwyższego Sądu Braterskiego i Komisji Rewizyjnej, przyjęli budżet na rok 2024 i przedyskutowali aktualne sprawy Zakonu. W tym roku obrady i głosowania cechowała wyjątkowa jednomyślność.

Konwent stanowi władzę ustawodawczą i kontrolną w WWP, Rada Zakonu (na której czele stoi Wielki Mistrz) władzę wykonawczą, a Najwyższy Sąd Braterski – sądowniczą. Komisja Rewizyjna to organ nadzoru i kontroli, zwłaszcza w sferze finansów organizacji.

Masońska demokracja opiera się na zasadzie trójpodziału władz, sformułowanej przez B:. Monteskiusza w XVIII wieku, do podstawowych jej zasad zalicza się też wewnętrzna transparentność organizacji wolnomularskich.

Watykan: członkostwo wiernych w masonerii jest zabronione

Onet Wiadomości 15 listopada 2023

Watykan przypomina, że członkostwo wiernych w loży masońskiej “jest zabronione ze względu na brak zgodności między doktryną katolicką a masonerią”. Dykasteria (dawniej kongregacja) Nauki Wiary przywołała swoje stanowisko sprzed 40 lat w odpowiedzi na pytanie biskupa z Filipin.

Portal Vatican News podał, że opublikowane stanowisko jest odpowiedzią na pytanie skierowane przez…

więcej:

Prezydent Macron w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji

źródło: kancelaria Lega Artis, wolnomularstwo.pl, 10.11.2023

Prezydent Francji złożył wizytę w siedzibie loży masońskiej Grand Orient przy ulicy Cadet w Paryżu, wygłaszając tam przemówienie z okazji 250. rocznicy działalności Wielkiego Wschodu Francji. Choć Emmanuel Macron określił siebie jako „profana” spoza masonerii, jego wystąpienie zostało zinterpretowane jako hołd dla tego tajemniczego środowiska. W trakcie przemówienia, skierowanego do „szanowanych wielkich mistrzów” oraz gości, takich jak deputowani i prefekci, prezydent używał języka masońskiego, co zwróciło uwagę, pomimo jego stwierdzenia o braku przynależności do tej organizacji.

Przemówienie Macrona zostało nazwane pochwalną „odą do masonerii”, przedstawiając ją jako „najstarszą córkę Oświecenia” i uznając ją za…

przeczytaj więcej na stronie :

Zdjęcia (źródło wolnomularstwo.pl):

Bielsko-Biała – wykład o masonerii 10.11.2023

Les Amis Réunis Publishing, 27 października 2023

Zapraszamy na drugi z cyklu wykładów o tematyce Wolnomularskiej (Uniwersytet Bielsko-Bialski, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała, rozpoczęcie o godzinie 18:00). Tym razem gościnią będzie Bożena Dołegowska-Wysocka która jako jedna z twórczyń kobiecego wolnomularstwa w Polsce opowie o tej bogatej tematyce, przedstawiając też specyfikę pracy w loży kobiecej.

Janusz Korczak – międzynarodowe spotkanie

wolnomularstwo.pl, 23 października 2023. Portret i biogram pochodzą z książki “100 masonów

W poniedziałek 23 października pod auspicjami Wielkiego Wschodu Polski, odbyło się białe spotkanie w języku francuskim dotyczące postaci Janusza Korczaka. Poprowadził je osobiście Wielki mistrz WWP.
Wygłoszone zostały dwie deski (masońskie referaty) na temat Korczaka – jedna przez gości z Wielkiego Wschodu Belgii (których kilkunastu przybyło specjalnie by odwiedzić miejsca związane z tym wielkim pedagogiem), a druga opracowana przez członinię loży Synergy WWP.

Spotkanie zakończyła wspólna kolacja.

*

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit (1878/1879-1942), był polsko-żydowskim lekarzem, pedagogiem, pisarzem i działaczem społecznym. Przeszedł do historii jako pionier w walce o prawa dziecka i twórca nowoczesnego systemu wychowania dzieci w duchu szacunku, samodzielności i demokracji. Janusz Korczak był dyrektorem sierocińców dla żydowskich i polskich dzieci w Warszawie. Wprowadził tam wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak samorząd dziecięcy, sąd koleżeński czy gazetka sierocińcowa. Był także autorem wielu książek dla dzieci i dorosłych o tematyce pedagogicznej i społecznej. Janusz Korczak zginął w 1942 roku w obozie zagłady w Treblince. Nie chciał opuścić swoich podopiecznych z żydowskiego sierocińca i dobrowolnie poszedł z nimi do getta warszawskiego, a potem do transportu do Treblinki. Jego postawa była wyrazem niezłomnej wierności ideałom humanizmu i miłości do dzieci.

Korczak należał do masonerii. Został inicjowany, najpóźniej w 1925 roku, w polskiej loży ‘Gwiazda Morza’ Międzynarodowego Zakonu Le Droit Humain. Był regularnym uczestnikiem wyjazdowych spotkań polskich wolnomularzy i teozofów w dworku w Mężeninie.

Rozwój struktur rytu Memphis-Misraim w Polsce

Loża Piramida Północy na Wschodzie Torunia, 16 października 2023

Drodzy Przyjaciele! Na wczorajszych połączonych pracach Szanownej Loży Piramida Północy na Wschodzie Torunia i Szanownej Loży Galileusz na Wschodzie Bydgoszczy loże inicjowały 5 profanów, w tym trzech do Piramidy Północy. Ponadto przed pracami połączonymi obu Lóż zainicjowano działalność Kapituły pn. Pelikan rodzący się o Świcie pracującej w stopniach 4-18 Rytu Memphis-Misraïm oraz zainstalowano Athirsatę. Wielce Mądrym Athirsatą został Brat Metatron de la Croix. Serdecznie gratulujemy! Już planujemy afiliacje do Kapituły…

więcej:

List Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Izraela

Wielka Loża Państwa Izrael, 8 października 2023


Drodzy Bracia z całego świata.

Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność za listy i telefony z całego świata z wyrazami braterskiego wsparcia i solidarności w tym trudnym dla państwa Izrael czasie. To naprawdę wzruszające otrzymywać tak wiele wyrazów identyfikacji z Wielką Lożą Izraela, jej Braćmi i całym narodem Izraela.

Znajdujemy pocieszenie w byciu częścią tego ogólnoświatowego ruchu, w którym braterska jedność między Drogimi Braćmi przekracza wszelkie formy nienawiści. Nasza Wielka Loża jest tego wzorowym przykładem, ponieważ mamy Drogich Braci wszystkich wyznań, ras, języków i krajów żyjących razem w harmonii i prawdziwej braterskiej miłości.

Otrzymaliśmy niezawodne wsparcie od naszych Drogich Braci mieszkających na Północy, w solidarności z Drogimi Braćmi i rodzinami mieszkającymi na Południu. Nasz budynek będzie wkrótce otwarty i dostępny dla ludzi w potrzebie, a my dobrowolnie udostępniamy nasz magiczny sklep, aby zabawiać dzieci. Tak buduje się braterską społeczność i to my musimy wskazywać drogę.

Dziękujemy,

Z poważaniem i po bratersku.

Ilan Segev – Wielki Mistrz Wielkiej Loży Państwa Izrael

José Cohen – Wielki Sekretarz Wielkiej Loży Państwa Izrael Dawnych Wolnych i Przyjętych Masonów

Niedziela, 8 października 2023 r.

Wielki Mistrz GOdF spotyka się z premier Francji

Grand Orient de France – Officiel, 3 października 2023

Wielki Mistrz Guillaume Trichard został przyjęty trzeciego października w Hôtel Matignon – oficjalnej siedzibie premierów francuskiego rządu na zaproszenie premier Elisabeth Borne. Poruszył oczekiwania wolnomularzy Wielkiego Wschodu Francji i podkreślił niewzruszone stanowisko przywiązania i posłuszeństwa masonów GOdF wobec niepodzielnej, świeckiej, demokratycznej i społecznej Republiki.

więcej:

Premiera w Operze Wrocławskiej – Mozart, masoneria…

Nadia Szagdaj, Gazeta Wrocławska, 28 września 2023, ilustracja z książki “100 masonów, którzy zmienili świat”

Eberthard Mock poprowadzi śledztwo w sprawie… Królowej Nocy? Właśnie na taki pomysł wpadli twórcy premierowego spektaklu Czarodziejski flet w Breslau.

– Chcemy, by detektyw Mock przeprowadził śledztwo w tej historii pełnej archetypicznych konfliktów dobra ze złem, wiedzy z ignorancją, halucynacji z jawą – tłumaczą.

W przedstawieniu usłyszymy więc mówione recytatywy, których autorem jest także kreator postaci Mocka, Marek Krajewski. Niezmiennie, autorem libretta części śpiewanych pozostanie Emanuel Schikaneder, którego tekst opracował muzycznie W.A. Mozart.

(…)

W tej właśnie operze Mozarta mamy wiele masońskich odniesień i symboli (tonacja Es dur, trzy pary drzwi do oświecenia itp.), przytyków do władzy czy motywów satyrycznych. Jak postać Marka Krajewskiego wpisze się w świat wolnomularstwa? Okaże się na spektaklu premierowym już 1 października.

przeczytaj więcej:

84 lata temu powstała Służba Zwycięstwu Polski

Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Loża Wolnomularska na W:. Kielc, 27 września 2023

Dokładnie 84 lata temu – 27 września 1939 roku – generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz, w jeszcze walczącej Warszawie, tuż przed jej kapitulacją, powołał do istnienia Służbę Zwycięstwu Polski. Wraz z grupą wybranych oficerów oraz działaczy cywilnych zainicjował w ten sposób działalność konspiracyjną. Wydarzenie to było początkiem Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu bezprecedensowego w historii II WŚ i w naszych dziejach.Mało kto dziś pamięta, że gen. Tokarzewski, w młodości bohaterski legionista i jeden z ulubionych oficerów Komendanta Piłsudskiego, był także wolnomularzem, posiadaczem 33 stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, jedną z najważniejszych postaci międzywojennej masonerii mieszanej. Pierwsze struktury SZP oparł w dużej mierze na ludziach najbardziej zaufanych – Siostrach i Braciach z lóż, w których działał. Wiele z tych osób pracowało w konspiracji do końca wojny – przykładem Janina Karasiówna, już później, w stopniu majora, szefowa Oddziału V-K (łączności) Armii Krajowej.My – w kieleckiej loży dumnie noszącej imię Brata Generała – pamiętamy. A jednym z naszych ważnych drogowskazów jest osoba i dzieło naszego Patrona, który potrafił łączyć zaangażowanie patriotyczne i heroizm w godzinie próby, mądry i pozbawiony fanatyzmu stosunek do polityki, ogromną wrażliwość społeczną, odwagę i głębię poszukiwań duchowych, nawet tych mocno niekonwencjonalnych, a także…

więcej: