Aborcja – Komunikat prasowy Francuskiej Federacji LDH

źródło: strona Francuskiej Federacji Le Droit Humain

16 lutego 2021 r. projekt ustawy parlamentarnej mający na celu wzmocnienie prawa do aborcji (w szczególności wydłużenie z 12 do 14 tygodni, usunięcie klauzuli sumienia…), przyjęty już kilka miesięcy temu w pierwszym czytaniu przez Zgromadzenie Narodowe, ale odrzucony przez Senat, został właśnie wycofany z debat w drugim czytaniu w Zgromadzeniu Narodowym. Projekt ten jest tym razem ofiarą oporu ze strony konserwatywnych posłów i metod pracy parlamentarnej. Ze względu na ograniczony czas, jaki upływa obecnie, w obliczu opieszałości i rosnącej powściągliwości różnych zainteresowanych stron, kilka tysięcy kobiet, jeśli ma na to środki, jest zmuszonych co roku przekraczać granice, aby skorzystać z tego podstawowego prawa uznawanego przez Francję od 45 lat.Teraz, podczas gdy możemy się cieszyć, że Argentyna wprowadziła prawo do aborcji w Ameryce Łacińskiej na 14 tygodni 30 grudnia, należy również ubolewać, że bliżej domu, w Polsce, już bardzo drastyczne warunki aborcji dla polskich kobiet zostały właśnie jeszcze bardziej zaostrzone przez konserwatywny Trybunał Konstytucyjny, który wydał orzeczenie 27 stycznia 2021 roku. Wszystkie te nowe ataki na prawo kobiet do kontrolowania swoich wyborów życiowych stoją w sprzeczności z jednym z podstawowych celów Międzynarodowego Zakonu wolnomularskiego LE DROIT HUMAIN.Masoni z Francuskiej Federacji LE DROIT HUMAIN (której Międzynarodowa Konstytucja potwierdza absolutną równość mężczyzn i kobiet) będą nadal wspierać wysiłki i walkę o to, aby prawo przyznane w 1975 roku stało się “prawem skutecznym” dla wszystkich kobiet, pomimo przeszkód podnoszonych coraz bardziej otwarcie przez siły konserwatywne.

Przeczytaj więcej na stronie Francuskiej Federacji Le Droit Humain:

WL Nowego Jorku – procedury w czasach pandemii

źródło: Freemasons for Dummies, 9 lutego 2021, na zdjęciu WM William Sardone

Komisja Orzecznictwa Wielkiej Loży Nowego Jorku wypowiedziała się na temat dopuszczalności zmiany terminu dorocznego zebrania przez Wielkiego Mistrza Williama Sardone na rok 2021 z powodu ograniczeń pandemicznych dotyczących spotkań dużych grup.

Ponieważ stan Nowy Jork zezwala obecnie na zebrania tylko małych grup, ogłoszenie WM Sardone’a wyszczególniło plan otwarcia dorocznej Komunikacji 3 maja i oficjalnego przyjęcia wszystkich raportów komitetów bez podejmowania działań. Następnie Wielki Mistrz zawezwie zebranych od pracy do odpoczynku, dopóki stan nie zezwoli na zebrania większych grup, można mieć nadzieję, że w późniejszym okresie roku. Kiedy to nastąpi, zebranie zostanie zwołane z powrotem do pracy w celu głosowania by zatwierdzić sprawozdania i dokonać wyboru oficerów. Komisja Orzecznictwa aprobuje tę decyzję.

Nie różni się ona od sposobu, w jaki wiele jurysdykcji zezwala lożom na otwarcie Loży Żałobnej na początku każdego roku w celu przeprowadzenia uroczystości żałobnych dla zmarłych wolnomularzy. Loża Żałobna zostaje otwarta, po czym zawezwana do odpoczynkupozostając w zawieszeniu przez cały rok, zamiast wymagać od loży zebrania się, otwarcia, udania się do domu pogrzebowego, przeprowadzenia nabożeństwa, powrotu do loży i zamknięcia spotkania. Protokoły Loży Żałobnej na koniec roku zawierają listę wszystkich braci, którzy odeszli na Wieczny Wschód.

Komitet zajął się kwestią konstytucyjności elektronicznej technologii typu Zoom, używanej podczas sesji Wielkiej Loży:
“Istnieje duże zainteresowanie wprowadzeniem technologii telekonferencyjnej dla naszej dorocznej komunikacji. Komisja Prawna popiera przyjęcie takiej technologii, uznając, że jest szczególnie użytecznym narzędziem. Jednakże w obecnych Konstytucjach nie ma przepisu zezwalającego na jej użycie podczas Dorocznej Komunikacji Wielkiej Loży. Wielki Mistrz powierzył Wielce Czcigodnemu Richardowi J. Kesslerowi, Zastępcy Wielkiego Mistrza, zadanie przedstawienia propozycji zmian w Konstytucjach pozwalających na użycie tej technologii w sytuacjach nadzwyczajnych.
Choć dla wielu masonów to wszystko jest mało pasjonujące, ale warto zwrócić uwagę, że dzieje się po sytuacji, do której doszło w Południowej Karolinie i jej problemu dotyczącego wirtualnych spotkań, jak również jest przykładem dla innych wielkich lóż, jak w roku 2021 praca wolnomularska rozwija się mimo ciągłych ograniczeń związanych z pandemią nałożonych przez stanowe i lokalne rządy.

przeczytaj więcej na stronie Freemasons for Dummies:

zobacz też:

Były Wielki Mistrz wydalony za zorganizowanie spotkania online

źródło: Chriss Hodapp, Freemasons for Dummies

O problemie, który zaistniał w Wielkiej Loży Południowej Karoliny dowiadujemy się doipiero teraz, choć ciągnie się już od kilku miesięcy. Według kilku źródeł, Były Wielki Mistrz (Past Grand Master) Południowej Karoliny Michael D. Smith został wydalony z bractwa po posiedzeniu komisji procesowej Wielkiej Loży, które odbyło się 30 stycznia.

Były Wielki Mistrz Smith pełnił tę funkcję w latach 2017-19 (Wielcy Mistrzowie Karoliny Południowej pełnią swoje funkcje przez dwa lata). Przed wydaleniem prawował urząd Porucznika Wielkiego Komandora Południowej Jurysdykcji Obrządku Szkockiego (drugiego w kolejności po Wielkim Komandorze), a także Suwerennego Wielkiego Inspektora Generalnego dla swojego stanu. Mike Smith jest powszechnie szanowany i lubiany, nie tylko w Południowej Karolinie, ale w całej szerszej społeczności masońskiej, a jego wydalenie jest szokiem dla wielu masonów. Jest on wolnomularzem od 1980 roku.

Strona z biogramem BWM Smitha jest na razie nadal dostępna TUTAJ. Można na niej prześledzić jego liczne osiągnięcia i sprawowane urzędy, które są imponujące.

Wydalenie Mike’a Smitha ma swoje źródło w naruszeniu edyktów wydanych w zeszłym roku podczas pandemii COVID przez obecnego Wielkiego Mistrza Waltera C. Dishera II. Dnia 29 maja 2020 r. WM Disher nakazał zawieszenie wszystkich spotkań masońskich w Karolinie Południowej “do odwołania”.

Źródła podają, że Smith, jako SWIG na Karolinę Południową, zorganizował nieformalne spotkanie Zoom dla członków obrządku szkockiego w tym stanie, opisane przez dwóch uczestników jako sesja typu “Jak się wszyscy mają? Nie było to spotkanie rytualne, ani nawet prywatne – źródła podają, że nie omawiano żadnych masońskich spraw. Przynajmniej jeden uczestnik twierdzi, że Smith poinformował Wielkiego Mistrza z wyprzedzeniem i działał w dobrej wierze. Niemniej jednak, po tym wydarzeniu, Wielki Mistrz Disher uznał, że było to pogwałcenie jego edyktu “zakazu elektronicznych spotkań masońskich” i wniósł oskarżenie przeciwko Smithowi.

Więcej na stronie Freemasons for Dummies:

Policjant zabity na Kapitolu “Honorowym Masonem”

Christopher Hodapp, Freemasons for Dummies

MW Robert V. Monacelli, Wielki Mistrz Wielkiej Loży AF&AM z New Jersey, wydał właśnie edykt pośmiertnie ogłaszający zmarłego Briana Davida Sicknicka “Honorowym Masonem”.

Brian David Sicknick (42) był oficerem policji Kapitolu Dystryktu Kolumbii, który zmarł po doznaniu obrażeń podczas niedawnego napadu na budynek Kapitolu USA. Został uderzony w głowę gaśnicą, gdy tłum przetaczał się przez budynek. Dochodzenie kw tej sprawie trwa, aby znaleźć osobę odpowiedzialną za to zabójstwo.

Według edyktu, Brian był synem Charlesa Sicknicka i bratem Craiga Sicknicka, którzy są członkami loży Philo Lodge 243 w South River, New Jersey. Pośmiertne mianowanie człowieka nie należącego do Bractwa masonem honorowym jest niezwykle rzadkie w świecie masońskim, a niektóre jurysdykcje mają do dyspozycji takie jak ta praktyki, uprawnienia i prerogatywy, z których mogą korzystać ich Wielcy Mistrzowie.

Oficer Sicknick był weteranem. Wstąpił do Gwardii Narodowej New Jersey w 1997 roku, świeżo po ukończeniu szkoły średniej. Podczas wojny w Iraku i Afganistanie służył w Arabii Saudyjskiej i Kirgistanie, a w 2003 roku został honorowo zwolniony. W 2008 roku wstąpił do policji na Kapitolu.

Brian Sicknick został pochowany w poniedziałek, a jego rodzina poprosiła, by nie upolityczniać jego śmierci.

Georges Serignac – nowy Wielki Mistrz WWF

źródło: wolnomularstwo.pl, 17.01.2021

Georges Serignac został wybrany Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji (GODF), największej francuskiej obediencji. Ze względu na pandemię wybory Wielkiego Mistrza odbyły się kilkumiesięcznym opóźnieniem. Serignac zastąpi Jeana-Philippe’a  Hubscha, który kierował pracami Wielkiego Wschodu Francji od sierpnia 2019 roku. Serignac był dotąd członkiem Rady Zakonu, pierwszym zastępcą Wielkiego Mistrza do spraw Wewnętrznych.

Nowy Wielki Mistrz ma 67 lat i jest z zawodu weterynarzem. Pracuje w departamencie Val-d’Oise. Jest ojcem czwórki dzieci. Jego wybór został dokonany większoscią wybrany 31/37 głosów Rady Zakonu WWF.

Wielki Wschód Francji tworzy około 1500 lóż zrzeszajacych co najmniej 50 tys. osób – braci i sióstr.

Atak na Kapitol – oświadczenie Wielkiego Mistrza

Oświadczenie Wielkiego Mistrza Masonów z Karoliny Północnej w sprawie ataku terrorystycznego na budynek Kapitolu Stanów Zjednoczonych
8 stycznia 2021


Bracia: Ruch, który zaatakował Kongres i późniejsze powstanie, które pochłonęło serce demokracji, którą kochamy, to ohyda. Jako odpowiedzialni obywatele i uczciwi masoni, wiemy i potwierdzamy, że w naszych sercach i w naszym społeczeństwie nie ma miejsca na nienawiść, bigoterię czy uprzedzenia. Działania, które zostały podjęte w Waszyngtonie 6 stycznia, nie wzięły się z miłości do kraju czy patriotyzmu – ale z nienawiści i nietolerancji wobec innych. Z naszych nauk i rytuałów wiemy, że naszym obowiązkiem jest szerzenie światła wiedzy, zrozumienia i współczucia, które wyplenią ignorancję, paranoję i samourojenia.
W masonerii nie ma miejsca na ekstremizm. W masonerii nie ma miejsca na intencjonalną ignorancję. W masonerii nie ma miejsca na nietolerancję.
Przynależność lub członkostwo w jakiejkolwiek organizacji, która stara się podważać integralność naszego narodu, dzielić ludzi ze względu na kolor ich skóry, orientację lub religię albo promować dobro jednej grupy ludzi kosztem innej, jest odrażająca dla instytucji i założeń masonerii. Nie można być masonem i być w zgodzie z jakimikolwiek wywrotowymi stowarzyszeniami, takimi jak Ku Klux Klan, Proud Boys, QAnon, Neonazistami, lub z jakąkolwiek inną krajową grupą terrorystyczną, ekstremistycznym stowarzyszeniem, lub ruchem białej supremacji, który dąży do promowania jednych ludzi i punktu widzenia wbrew innym za pomocą wrogich środków.
Pamiętajcie, jako masoni, każdy człowiek ma prawo do waszych szlachetnych urzędów. Macie czynić dobro wszystkim.
Wzywam wszystkich członków Wielkiej Loży Starożytnych, Wolnych i Uznanych Masonów Północnej Karoliny do wykorzenienia tego raka ze społeczeństwa, a szczególnie z naszej własnej instytucji. Jesteśmy lepsi niż to i będziemy nadal służyć temu narodowi jako promotorzy pokoju, zrozumienia i zadumy. Czuję nieustanną pociechę – a i wy wszyscy powinniście nabrać otuchy przez fakt, że to braterstwo jest wspólnotą budowniczych mostów – tych, którzy dążą do poprawy społeczeństwa.
Wchodząc w Nowy Rok, wzywam was wszystkich, byście byli współczujący, uważni i otwarci na nowe idee i różne punkty widzenia. Nasz świat się zmienia, a my mamy przed sobą szansę na jego poprawę poprzez dobre uczynki i przemyślane zaangażowanie.
Żyjcie w pokoju i niech Bóg miłości i pokoju raduje się mieszkaniem z Wami i błogosławi Was.


Szczerze i po bratersku,
R.David Wicker, Jr.
Wielki Mistrz

Abraxas wg. C.G.Junga

źródło: Pierre Quamiegne, Sztuka Królewska w Polsce

Abraxas

Jean-Luc Maxence tym słowem otwiera słownik “C. G. JUNG i masoneria” … Według niektórych sekt gnostyckich symbolizuje 365 emanacji Boga! Jedno jest pewne, zainspirowało to C.G. Junga, gdy napisał swój najbardziej tajemniczy tekst, Siedem Kazań dla Zmarłych, o inspiracji gnostycznej, jeśli w ogóle istniała. Kiedy C.G. Jung napisał w niej: “Jest taki Bóg, którego nie znałeś, bo ludzkość o nim zapomniała. Nazywamy go imieniem Abraxas”, ale także: “Abraxas stoi nad słońcem i nad diabłem”, możemy tylko myśleć o “Wielkim Architekcie Wszechświata”, którego tak wielu masonów do dziś używa do określenia Stwórcy, kiedy chcą szanować absolutną wolność sumienia każdego człowieka. Rzeczywiście, przedstawienie tak mglistej, wszechogarniającej i wszechstronnej koncepcji w ten sposób daje każdemu, w zależności od tego, czy jest on deistą, teistą czy ateistą, całkowitą swobodę interpretacji. Emanacje wielkiego architekta wszechświata, takie jak emanacja Abraksasa, są mnogie z natury rzeczy.

Zobacz też:

Rok 2020 – charytatywne działania wolnomularzy

źródło: freemasonry.network, 02.02.2020

Pomimo pandemii wolnomularze na całym świecie nie próżnowali w 2020 roku. Chociaż nie mogli się spotykać w lożach, prowadzili nadal przedsięwzięcia charytatywne na dużą skalę.

Dzięki serwisowi FREEMASONRY.network możemy prześledzić te działania dzień po dniu:

Wspólnie raźniej mimo pandemii

źródło: hiram.be, 28 października 2019

Poniżej załączamy tłumaczenie fragmentu ciekawego wywiadu z Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji, J.P.Hubsch’em. Podziękowania dla Pierre Quamiegne za tłumaczenie.

“Paradoksalnie, kryzys sanitarny został wykorzystany do zespalania francuskiej masonerii. Wielkie potęgi zgromadziły się bardzo szybko, aby mieć wspólną reakcję na te nieznane nam wydarzenia, które odkrywaliśmy. Pozwoliło nam to wspólnie zastanowić się, ponieważ nie chcieliśmy, aby w masońskim krajobrazie panowała kakofonia.

Nie chcieliśmy, aby niektóre świątynie były otwarte w Wielkim Wschodzie a zamknięte w Wielkiej Loży lub na odwrót, i z innymi jeszcze stanowiskami w DH lub w innych obediencjach. Dużo razem pracowaliśmy i nadal to robimy. To znacznie wzmocniło relacje pomiędzy Wielkimi Mistrzami i Wielkimi Mistrzyniami głównych Obediencji. To jest pozytywna strona tego kryzysu, ponieważ było ważne w obliczu sytuacji tak bezprecedensowej, żeby masoneria pokazała wspólną twarz i wizerunek.

Interesujący efekt uboczny pojawił się w szczególności w toczących się obecnie dyskusjach na temat “prawa stojącego na straży zasad republikańskich”. Istnieje spójność między obediencjami, która była być może mniej widoczna wcześniej, w tym w sposobie przygotowywania spotkań z przedstawicielami państw, ministrów i administracji. “

Wirtualne spotkanie 750 wolnomularzy

źródło: Profil FB loży Konstytucja 3 Maja LDH, 20.12.2020

19.12.2020 miało miejsce spotkanie online, na którym dyskutowało 750 Braci i Sióstr z naszego Zakonu. Jesteśmy wdzięczni Federacji Kolumbijskiej i Federacji Paragwajskiej za zorganizowanie tego przedsięwzięcia… 

przeczytaj więcej na profilu FB loży Konstytucja 3 Maja LDH: