Wielki Wschód Francji upamiętnia zamordowanego nauczyciela

źródło: oficjalny profil FB WWF

W niedzielę, 17 października 2021, wolnomularze Wielkiego Wschodu Francji zebrali się by oddać hołd Samuelowi Paty – nauczycielowi brutalnie zamordowanemu przez islamistycznego terrorystę.

Oto przemówienie Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji wygłoszone tego dnia:

Moje najdroższe siostry, moi najdrożsi bracia,

Bliscy znajomi, obrońcy Republiki, którzy są dziś z nami.

Wielki Wschód Francji składa w tym smutnym dniu hołd Samuelowi Paty, nauczycielowi edukacji narodowej, niewinnej ofiarze islamistycznego terroryzmu, zabitemu przez ścięcie głowy, bo służył Republice. Stał się symbolem odwagi, oporu i walki z dogmatami i ideologiami, które chcą zniszczyć naszą Republikę.

Hołd dla pamięci Samuela Paty ‘ego, za wszystko, co mówi nam teraz jego imię, ale także za wszystko, kim był.

Za wszystko, co mówi jego imię, od śmierci i odrażającego zabójstwa dokonanego przez najbardziej przestępczą ciemnotę.

Za wszystko, czym był za życia, wypełniając swoją misję nauczycielską w dziedzinie edukacji dzieci, za rolę rozprzestrzeniającego światło, za sługę republikańskiego ideału wolności, równości, braterstwa, sprawiedliwości, emancypacji i świeckości.

Zapomnienie Samuela Paty ‘ego oznaczałoby naszą własną zniewagę wobec barbarzyństwa tej zbrodni.

Nasze milczenie poprzedziłoby nasze porzucenie.

Ten islamistyczny atak terrorystyczny uderzajacy w Republikę wpisuje się w długą litanię antyrepublikańskich aktów. Miał służyć złamaniu naszego narodu, coraz bardziej podzielone.

Czytaj więcej: https://bit.ly/3FXYpUB

Wielki Wschód Francji upamiętnia zamordowanego nauczyciela

Suknia i faruszek – wersja papierowa

źródło: Profil FB forum Sztuka Królewska w Polsce

Będzie papierowe wydanie ubiegłorocznego e-booka pod moją redakcją pt. “SUKNIA I FARTUSZEK. Z dziejów wolnomularstwa kobiecego w Polsce od XVIII do XXI w”. Wiele osób, kochających tradycyjne książki, prosiło o to Autorkę od dawna.

Książka jest już przed ostateczną korektą. Do druku pójdzie niebawem. Będzie się można zapisać na “książkę z autografem”. O tym wkrótce…

Światło w ciemności: Symbol(e) w Masonerii

źródło: Światło w ciemności, forum Sztuka Królewska w Polsce

Najnowszy odcinek jest jest odcinkiem o symbolice, a i tak to dopiero preludium do kolejnych podejść do tego tematu. A rozmówcą Daniela Soszki jest tym razem Szymon Dederko z Wielkiej Loży Kultur i Duchowości – z Loży Nr 16 Jan Henryk Dąbrowski na W∴ Warszawy.

By obejrzeć ten odcinek w YouTube, kliknij poniższą ilustrację:

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości WWF

źródło: Pierre Quamiegne, forum Sztuka Królewska w Polsce

Wielki Wschód Francji na swojej oficjalnej stronie regularnie publikuje komunikaty Narodowego Kolektywu Świeckości (którego WWF jest członkiem wraz z sześcioma innymi Obediencjami masońskimi).

Pozwolę sobie przytoczyć treść komunikatu z dnia 16 września 2021 r.

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości

Narzucenie w Afganistanie prawa szariatu w miejsce prawa cywilnego oznacza powrót teokracji opartej na negowaniu podstawowych wolności, przede wszystkim wolności sumienia.

U podstaw tego systemu leży istny seksualny apartheid polegający na zdegradowaniu i dehumanizacji kobiet. Towarzyszy temu skrajna przemoc wobec nich, w tym legalizacja gwałtów, także na nieletnich, w wyniku przymusowych małżeństw z bojownikami talibskimi.

U podstaw tego systemu leżą represje wobec artystów, dziennikarzy, intelektualistów w ogóle, menedżerów, urzędników wybranych w wyborach i sędziów poprzedniego systemu.

W obliczu tej sytuacji konieczne jest, aby Francja energicznie interweniowała w Radzie Bezpieczeństwa i w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, domagając się

– Rozszerzenie statusu uchodźcy w celu włączenia płci i orientacji seksualnej do różnych przyczyn prześladowania przez państwo, które umożliwiają dostęp do tego statusu określonego w Konwencji genewskiej 1.

– Formalne wezwanie skierowane do Afganistanu, sygnatariusza CEDAW (Konwencji w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet) i CRC (Konwencji o prawach dziecka), do przestrzegania warunków i zobowiązań zawartych w tych konwencjach.

– Utworzenie korytarzy humanitarnych i wysłanie obserwatorów na miejsce.

Francja będzie miała obowiązek dalszego wspierania tych działań, gdy obejmie prezydencję Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2022 r.

Sporządzono w Paryżu, dnia 16 września 2021 r.

1 . Konwencja genewska z 1951 roku dotycząca statusu uchodźców ma na celu ochronę każdego, kto ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych.

Sygnatariusze:

Augsburg/Niemcy – WWP przekazał światło Wielkiej Loży Libertas

źródło: wolnomularstwo.pl, 2 października 2021, zdjęcie: miejsce ceremonii w budynku lożowym Augusta w Augsburgu

W sobotę, 2 października, delegacja Wielkiego Wschodu Polski pod przewodnictwem Honorowego Wielkiego Mistrza Tadeusza Andrzejewskiego, dokonała w Augsburgu ceremonii Zapalenia Świateł i wręczenia Patentu, w wyniku czego ukonstytuowała się Międzynarodowa Mieszana Wielka Loża Masońska LIBERTAS.

Wielkim Mistrzem została Gerhild Böhnisch, wolnomularka z wieloletnim doświadczeniem.

W patencie nowo powstałej Wielkiej Loży czytamy:

“Doceniając jakość pracy masońskiej Braci i Sióstr ze zgromadzonych Lóż i ich wysiłki, aby nieść wysoko płomień liberalnej i adogmatycznej masonerii, potwierdzamy braterskie i siostrzane poparcie dla ustanowienia Międzynarodowej Mieszanej Masońskiej Wielkiej Loży LIBERTAS. Nasze Siostry i Bracia potwierdzają swoje pragnienie pielęgnowania i szerzenia wartości Wolności, Równości, Braterstwa i Absolutnej Wolności Sumienia, stając się jednym z głosów w chórze masonerii europejskiej i powszechnej.”

To historyczne wydarzenie jest tym bardziej wyjątkowe, że tym razem światło przychodzi ze Wschodu – z Polski, kraju, z którym historyczne relacje Niemiec bywały bardzo trudne.

Prowadzący spotkanie Tadeusz Andrzejewski – honorowy Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski jest synem więźniarki Auschwitz-Birkenau – znanej pisarki Krystyny Żywulskiej. Jej wydane w 1946 roku wspomnienie “Przeżyłam Oświęcim” to pierwsza książka ocalałej więźniarki Oświęcimia. 

Biblioteki osobliwości – o eksponatach masońskich na sesji naukowej w Gdańsku

źródło: evenea.pl

W najbliższy weekend w Gdańsku odbędzie się sesja naukowa “Biblioteki osobliwości” – organizowana przez Bibliotekę PAN. W trakcie trwania obrad będzie można wysłuchać ciekawego referatu na temat zbiorów masońskich:

10:40-11:00 mgr Karolina Tomczyk-Kozioł, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pracownia Zbiorów Masońskich, Nośniki idei. Eksponaty masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Biblioteki osobliwości - o eksponatach masońskich na sesji naukowej w Gdańsku

Ponad 100 masonów zostało inicjowanych 12 września w Wielkiej Światyni Buckinghamshire

źródło: FREEMASONRY.network, 18 września 2021

Po raz pierwszy w historii brytyjskiej masonerii, ponad 100 członków zostało inicjowanych w Sali Wolnomularskiej w ciągu jednego dnia. Prowincja Buckinghamshire dokonała tego niezwykłego kroku 12 września. Podczas tego wydarzenia wszystkie 24 pomieszczenia lożowe, jak również Wielka Świątynia zostały wykorzystane przez masonów Buckinghamshire do ceremonii, a w sumie 700 masonów było obecnych na tym wydarzeniu.
Loże przeprowadzały indywidualne lub podwójne ceremonie przez cały dzień, zaczynając od 10:30 rano. Uroczysty obiad i kolacja były serwowane w galerii i przedsionku przed drzwiami Wielkiej Świątyni. Przez cały dzień każda z lóż Buckinghamshire przeprowadzała inicjacje nowych członków. O godz. 15.30 wszystkie loże zebrały się w Wielkiej Świątyni wraz ze swoimi nowo inicjowanymi członkami.
Przewodniczącym masonom prowincji Buckinghamshire, John Clark powiedział: “Jest to pamiętny i historyczny dzień zarówno dla Buckinghamshire, jak i dla masonerii jako całości. W 300-letniej historii nigdy nie było tak wielu inicjacji odbywających się w jednym miejscu.”

Nowa inicjacja w loży Wolność Przywrócona

źródło: profil FB loży Wolność Przywrócona

Wakacje za nami toteż czas wracać do Pracy w murach Świątyni. W sobotę wspomniane mury wypełniły radość i duma, albowiem siostrzano-braterski łańcuch jedności wydłużył się o kolejne mocne ogniwo, tj. nowo-inicjowaną Siostrę Agnieszkę. Siostrze Agnieszce gratulujemy odwagi i hartu ducha, które wykazała przechodząc przez wszystkie zgotowane jej przez Lożę próby. Uzupełnieniem Prac była arcyciekawa i zachęcająca do refleksji deska o celowości obecności na lożowych Pracach oraz symbolice uznawania kogoś za wolnomularza.

Światło w ciemności – nowy odcinek: Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

źródło: Sztuka Królewska w Polsce

Jak co dwa tygodnie, w ostatni czwartek, na kanale YT Światło w ciemnośći pojawił się nowy materiał. Tym razem w nagraniu wzięła udział Bożena M. Dołęgowska-Wysocka, Wolnomularka, redaktora Wolnomularza Polskiego, Czcigodna Mistrzyni Loża Gaja Aeterna. By zrealizować tę rozmowę autor videocastu przejechał połowę Polski, a rozmowa odbyła się w miejscu, w którym powstawał Wolnomularz Polski…. Rozmowa składa się z dwóch części: pierwsza to wywiad (do którego link załączony jest poniżej), a w którym rozmawiano o Wolnomularstwie kobiecym kiedyś i czasach obecnych oraz wielu innych kwestiach. Druga część to oprowadzenie po mieszkaniu-siedzibie redakcji – i opowieści o tym miejscu. Dodatkowo w filmie pojawiły się napisy w języku francuskim. Zapraszamy do udostęniania i subskrypcji kanału.

Prosimy o kliknięcie w poniższą ilustrację, by obejrzeć rozmowę na kanale YT Światło w ciemności:

Jan Józef Lipski. Człowiek, który mógłby pozszywać lewicę z prawicą

źródło: Gazeta Wyborcza, 11.09.2021

Adam Michnik pisał o nim: nasz nauczyciel. Jan Olszewski: nasz prezydent. Jadwiga Kaczyńska poświęciła mu książkę. Jego pisma wydała Krytyka Polityczna, a biografię IPN. Kim był Jan Józef Lipski? Rozmowa z dr. Łukaszem Garbalem.

Igor Rakowski-Kłos: Napisał pan w swojej książce, że Jan Józef Lipski był Ojcem Założycielem wolnej Polski. Chyba pan przesadził, bo III RP to nie jest wymarzona Polska Lipskiego.

Łukasz Garbal: Napisałem, że był jednym z „Ojców Założycieli” wolnej Polski. Wprawdzie jego projekt nie został zrealizowany, ale niósł pewien sztandar i ukształtował w dużym stopniu sporo środowisk, które odpowiadały za kształt Polski po 1989 r.

Co to za sztandar?

– Podziurawiony i skradziony sztandar Polskiej Partii Socjalistycznej, najstarszej polskiej partii niepodległościowej, a przy tym – lewicowej…

Przeczytaj więcej na stronie Gazety Wyborczej: