“Śladami masonów z Kociewia” – promocja

TCZ.PL, 12 października 2022

18 października mija 131 rocznica instalacji tczewskiej loży wolnomularskiej “Friedrich zum unauslöschlichen Gedächtnis” Z tej okazji Dawny Tczew zaprasza na spotkanie z Karolem Plata-Nalborskim, autorem książki “Śladami masonów z Kociewia i okolic. Dzieje lóż wolnomularskich w Starogardzie Gdańskim, Chełmnie, Świeciu i w Tczewie”.

Autor przedstawi dzieje tczewskiej loży wzbogacone o ostatnie odkrycia. Na spotkaniu będzie możliwość zakupu książki w cenie 30 zł.

Data: 18.10.2022 godz. 17.30
Miejsce: Centrum Konserwacji Wraków Statków ul. Paderewskiego 24

więcej:

"Śladami masonów z Kociewia" - promocja

Szatan i masoni – tematy kampanii wyborczej w Brazylii

The Brazilian Report, 5 października 2022, Cede Silva

Historie o rzekomych powiązaniach między dwoma pozostałymi na placu boju pretendentami w wyborach prezydenckich w Brazylii z masonami i diabłem zdominowały tradycyjne serwisy informacyjne i blogi w ciągu ostatnich dwóch dni – jak wynika z danych.
Ekskluzywne badanie przeprowadzone przez firmę monitorującą media NewsWhip – przeprowadzone na prośbę The Brazilian Report – pokazuje gwałtowny wzrost liczby artykułów opublikowanych na temat związków prezydenta Jaira Bolsonaro z masonami, a także na temat domniemanych powiązań byłego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy z diabłem. Badanie obejmuje artykuły opublikowane między wtorkiem a środą.
Interakcje w mediach społecznościowych na oba tematy również gwałtownie wzrosły, przy czym historie o Bolsonaro i masonach były znacznie bardziej popularne niż te o Luli i szatanie.
W ubiegłą niedzielę Lula i Bolsonaro zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, kwalifikując się do głosowania w drugiej turze 30 października.
Prezydent Bolsonaro jest samozwańczym katolikiem, ale składał publiczne wizyty w lożach masońskich. Kościół katolicki uważa masonerię za niezgodną ze swoją wiarą, stwierdzając, że “wierni, którzy się do zapisują do lóż, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii Świętej.” XVIII-wieczny zakaz wstępowania katolików do masonów został potwierdzony w 2013 roku przez ówczesnego papieża Benedykta XVI.
Dodatkowo część rosnącej w Brazylii pentekostalnej społeczności ewangelicznej kojarzy masonerię z praktykami pogańskimi i diabłem.
Filmy i zdjęcia Bolsonaro odwiedzającego loże masońskie przed laty – gdy był jeszcze kongresmenem – niedawno pojawiły się w sieci i krążyły w takich aplikacjach jak WhatsApp i Telegram.
Zdjęcie z 2014 roku zostało zredagowane tak, aby zawierało obraz Baphometa, bóstwa włączonego do różnych okultystycznych i zachodnich tradycji ezoterycznych. Spreparowane zdjęcie zyskało tak dużą popularność, że Reuters opublikował historię fact-check wyjaśniającą, że chociaż Bolsonaro rzeczywiście odwiedził lożę masońską, nie było tam obrazu Baphometa.
Po drugiej stronie politycznego podziału, pro-Bolsonaro influencerzy udostępnili wideo o rzekomym związku Luli z diabłem. Wideo skłoniło zespół kampanii wyborczej Luli do opublikowania oświadczenia mówiącego: “Lula jest chrześcijaninem […] Lula nie ma paktu ani nigdy nie rozmawiał z diabłem”.
Według sondażu Pew Research Center z 2020 roku 84 procent Brazylijczyków uważa, że wiara w Boga jest konieczna, aby…

więcej:

Odszedł Władysław Misiuna

wolnomularstwo.pl, 3 października 2022, tekst: wolnomularstwo.pl i https://sprawiedliwi.org.pl/, zdjęcie: Magdalena Starowieyska

Dziś w nocy odszedł Władysław Misiuna, zasłużony i przez lata bardzo aktywny wolnomularz. W ostatnich latach jako mason 33 stopnia był członkiem Rady Najwyższej Polski (przy WWP).

W latach okupacji niemieckiej Władysław Misiuna pracował jako nadzorca królikarni na terenie magazynów Fabryki Broni w Radomiu, gdzie stworzona została filia obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin). Na jego prośbę do opieki nad królikami przyjęte zostały Żydówki ze zlikwidowanego radomskiego getta. Misiuna opiekował się nimi podczas Zagłady, dostarczając im żywność, lekarstwa, środki czystości, a przede wszystkim wspierając je duchowo i moralnie – pisał dla nich wiersze. (…) W relacji złożonej dla Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie w 1989 r., Władysław Misiuna określił liczbę ocalałych z Zagłady dzięki jego pomocy na 8 osób

Po wojnie ukończył studia z zakresu ekonomii i z czasem został profesorem ekonomii w Polskiej Akademii Nauk. 

Działał na rzecz zbliżenia stosunków pomiędzy Polską i Izraelem oraz przyjaznych stosunków między Polakami i Żydami. Był m.in. współzałożycielem Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Cmentarza Żydowskiego w Radomiu.

28 czerwca 1966 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował Władysława Misiunę tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Otrzymał także Honorowe Obywatelstwo Państwa Izrael. W 2007 r. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

więcej:

Nowa siedziba Wielkiego Wschodu Polski

Ksawery Leski, 27 września 2022

Novus Ordo Seclorum*

Z początkiem września 2022 r., tj. po ponad 14 latach funkcjonowania przy ul. gen. Władysława Andersa, Wielki Wschód Polski postanowił przenieść swoją siedzibę w miejsce nowe i znane tylko prawdziwym wolnomularzom. Uroczystość z tej okazji odbyła się 23-go września i wzięło w niej udział ponad 60 osób. Zgromadzeni przedstawiciele wszystkich Zakonów wolnomularskich, wraz z sympatykami Sztuki Królewskiej, mieli między innymi okazję zwiedzania nowej Świątyni, nad którą prace przygotowawcze trwały prawie 2 miesiące. Imponująco krótkiego terminu realizacji nie dałoby się dotrzymać, gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie wielu Sióstr i Braci W:.W:.P:., w czym szczególny udział mieli Siostra Musica Humana, Brat Marek oraz Karol Bukowski. Efekt ich starań spotkał się z wyrazami uznania Gości, którzy nie szczędząc pochwał i gratulacji, nie mogli doczekać się pierwszych w niej Prac. Przyjemność ta przypadła Sz:.L:. Gaja Aeterna, która już nazajutrz miała możliwość zainaugurować w niej swój nowy rok masoński. Podobne zniecierpliwienie okazywali członkowie pozostałych Lóż Wielkiego Wschodu Polski, oraz warsztatów działających pod auspicjami zaprzyjaźnionych Obediencji. Uroczysta atmosfera spotkania i ezoteryczna aura miejsca, towarzysząc bawiącym się do białego rana obfitowały bezcennymi rozmowami, dotyczącymi między innymi planów wspólnych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć. Zacieśnianie siostrzano-braterskich więzi w Polsce i za granicą, pielęgnowanie wartości wolnomularskich, a nadto wspieranie społecznego i materialnego rozwoju ludzkości górowały nad poruszanymi tematami. Z kolei idąca za nimi Praca staje się tym milsza i urodzajna, im nad miejscem wykonywania widnieje starodawna inskrypcja: „Siostro Masonko, Bracie Masonie, jeśli przybywasz z którejkolwiek Loży na świecie, tu jest Twój dom”.

(Poniżej wybrane zdjęcia nowej siedziby).

Na Wsch:. Warszawy,

27. dnia 7. miesiąca 6022 ADVL

Krzysztof Lech, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski

Novus Ordo Seclorum*

At the beginning of September 2022, i.e. after more than 14 years of operation at General Władysław Anders St., the Grand Orient of Poland decided to move its seat to a new place known only to true Freemasons. The ceremony on this occasion took place on September 23rd and was attended by over 60 people. The gathered representatives of all Masonic Orders, along with supporters of Royal Art, had the opportunity to visit the new Temple, on which the preparatory work lasted almost 2 months. The impressively short deadline would not have been met if it had not been for the hard work and commitment of many G:.O:.P:. Sisters and Brothers, in which Sister Musica Humana, Brother Marek and Karol Bukowski had a special share. The effect of their efforts was met with the appreciation of the Guests who, without sparing praise and congratulations, were looking forward to the first Works in it. This pleasure fell to R:.L:. Gaia Aeterna, who had the opportunity to inaugurate its new Masonic year there on the following day. Similar impatience was shown by members of the remaining Lodges of the Grand Orient of Poland, as well as of workshops operating under the auspices of befriended Obediences. The festive atmosphere of the meeting and the esoteric aura of the place, accompanying the partying until dawn, abounded with invaluable conversations, including plans for joint initiatives, projects and ventures. Tightening sister-brotherly ties in Poland and abroad, cultivating Masonic values, and also supporting the social and material development of humanity dominated the topics discussed. In turn, the work that follows them becomes the nicer and more fertile, the old inscription above the place of performance: “Sister Mason, Brother Mason, if you come from any Lodge in the world, this is your home.”

In the East of Warsaw

27th. day 7th. month 6022 ADVL

Krzysztof Lech, Grand Master of Grand Orient of Poland

*

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies caelo demittitur alto“.

Sicelides Musae, Vergilius Romanus

Nadeszła ostatnia era pieśni Sybilli;

Wielki porządek wieków rodzi się na nowo.

teraz powraca sprawiedliwość, powracają honorowe zasady (lub powrót panowania Saturna);

teraz nowa linia rodowodu jest zesłana z nieba”.

Pieśń Sybilli, Wergiliusz

Nowy film dokumentalny o amerykańskiej masonerii

źródło: Smiley Pete, Tanzi Merritt, 2 września 2022.


Nowy, lokalnie wyprodukowany, film dokumentalny rzuca światło na tradycje związane z masonerią.

Świat jest zafascynowany tym, co tajemnicze i mityczne, i z tego i innych powodów Bractwo Masonów zawładnęło wyobraźnią wielu. Jako organizacja członkowska, wiele wydarzeń i rytuałów masonerii jest dostępnych tylko dla członków, przyczyniając się do powstania całunu tajemnicy, który narósł wokół organizacji.

Choć organizacja istnieje od wieków, w ostatnich latach liczba członków spadła, a wielu z nich uważa, że organizacja jest źle przedstawiana w kulturze popularnej. Mając to na uwadze, lokalny mason i filmowiec Brian T. Evans, właściciel BT Media Productions, skorzystał niedawno z okazji, aby wykorzystać swoje umiejętności zawodowe do obalenia mitów i wyjaśnienia nieporozumień dotyczących organizacji, dokumentując jeden z jej charakterystycznych rytuałów w filmie dokumentalnym “The Masonic Table – The Art of Dining in Freemasonry”, dostępnym obecnie do streamingu na Amazon Prime.

Evans, który jest członkiem Lexington Lodge nr 1, wyjaśnił, że pomysł na film powstał podczas pandemii. Po uświadomieniu sobie w 2020 roku, że organizacja nie będzie mogła zorganizować dorocznej uroczystej rady, jednego z najbardziej oczekiwanych przez grupę dorocznych wydarzeń, pojawił się pomysł, aby skierować energię na kreatywny i edukacyjny projekt, który pomógłby zachować i udokumentować szczegóły masońskiej tradycji.

“Zdecydowaliśmy w tym czasie, że chcemy nagrać produkcję, która pokaże światu – masonom i innym – jak robimy Festive Board, i niektóre z zakulisowych prac”, powiedział Evans. “Pomyśleliśmy, że będzie to świetna okazja, aby to zaprezentować”.

Sfilmowany w lipcu 2021 roku w Spindletop Hall, film dokumentuje tradycyjne masońskie toasty, pieśni i inne rytuały Dorocznego Festive Board, tradycji związanej z masonerią od czasu oficjalnego zainicjowania organizacji w 1700 roku.

“Masoneria została pierwotnie zorganizowana w 1717 roku, a nasza loża została utworzona w Lexington w 1788 roku” – wyjaśnia Evans. “Byliśmy uformowaną lożą, zanim Kentucky było stanem. W tamtych czasach masoni zbierali się razem i urządzali wielkie uczty”.

Evans zauważył, że dzisiaj wielu masonów nie jest tak wyedukowanych w zakresie historii masonerii jak w przeszłości.

“Nie każda loża organizuje Festyn – to trochę zagubiona tradycja” – powiedział. Chcieliśmy dostarczyć element edukacyjny, aby pomóc innym lożom masońskim dowiedzieć się nieco więcej o ich historii”.

Film okazał się sukcesem BT Media Productions, oddziału BT Web Group. BT Media Productions działa od trzech lat, a “The Masonic Table” – pierwszy film dokumentalny tej organizacji – zdobył nagrodę za najlepszy montaż na Crown Point International Film Festival w Chicago.

Zwycięstwo jest szczególnie miłe, biorąc pod uwagę, że cały materiał filmowy został nakręcony w ciągu jednej 18-godzinnej sesji przy zasadniczo zerowym budżecie, powiedział Evans.

“Zebraliśmy niewielką ilość pieniędzy od sponsorów z innych lóż, ale nie mogliśmy wynająć miejsca na filmowanie na dłużej niż jeden dzień. Musieliśmy zebrać wszystkich mężczyzn i ekipę razem, uchwycić wiele ujęć, a ponieważ było to wydarzenie na żywo, był to niezwykle wymagający proces” – wyjaśnił.

“To było bardzo dużo w krótkim czasie, ale udało się. Jesteśmy całkiem dumni.”

Podczas gdy edukacja dla innych masonów była jedną z sił napędowych dla filmu dokumentalnego, twórcy są przekonani, że ten film nie jest tylko dla masonów.

“Publiczność jest dwojaka – publiczność, która chce wiedzieć więcej o masonerii, oraz masoni, którzy chcą wiedzieć jak zorganizować taką uroczystość jak ta,” powiedział Evans.

więcej:

Konwent Wielkiego Wschodu Francji – przemówienie Wielkiego Mistrza

źródło: wolnomularstwo.pl. Zdjęcie: Le Parisien.

28 sierpnia w Paryżu odbył się doroczny Konwent Wielkiego Wschodu Francji.

Wielogodzinne uroczyste zakończenie konwentu jest chyba największą uroczystością liberalnej masonerii na świecie. Uczestniczą w niej setki reprezentantów i reprezentantek większości zaprzyjaźnionych z WWF Obediencji z całego świata.

Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rumunii czyli Marele Orient al României wraz z Wielkim Sekretarzem do spraw zagranicznych po raz kolejny zadeklarowali chęć podpisania z WWP traktatu przyjaźni. 

Poniżej przedstawiamy list Wielkiego Mistrza WWF podsumowujący ostatni Konwent.

List otwarty do moich Sióstr i Braci z Grand Orient de France
Data publikacji: 02/09/2022

Gdy w sobotę nasz 2022 Konwent dobiegł końca, wszyscy w naszym Zgromadzeniu mogli poczuć więź, która łączyła nas w minionym tygodniu.

Dziwna i głęboka więź między kobietami i mężczyznami, ponieważ łączy ich ideał wolności, sprawiedliwości i solidarności oraz wspólna wola budowania społeczeństwa, w którym emancypacja i spełnienie umożliwiają pełne poczucie podmiotowości. To społeczeństwo obywatelskie jest niematerialną podstawą prawdziwej Republiki, niepodzielnej, świeckiej, demokratycznej i prospołecznej.

Pierwsza francuska obediencja, zrodzona z filozofii oświecenia i humanizmu renesansu, od swoich początków, trzy wieki temu, aktywnie towarzyszyła historii naszego kraju w całej jego ewolucji i uczestniczyła w budowie Republiki.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasach, gdy przyspieszenie postępu technologicznego wydaje się niekontrolowane i zdaje się wyprzedzać człowieczeństwo, powodując jego filozoficzny i duchowy regres, a także gdy magiczne myślenie i przesądy rozkwitają ze szkodą dla rozumu.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasach, gdy nasze demokracje są coraz bardziej kruche, gdy wzrasta nietolerancja, demagogia, pokusy i retoryka autorytarna.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasie, gdy nowa geopolityka światowa prowadzi do wzrostu liczby konfliktów wojennych, z których najnowszy zabija tysiące u naszych drzwi na Ukrainie.

Trzy tygodnie temu w Nowym Jorku islamski fanatyk dokonał zamachu na Salmana Rushdiego, w myśl fatwy wydanej przez ajatollaha Chomeiniego w 1989 roku za książkę uznaną za bluźnierczą. Totalitarny upór religijnych obskurantów przypomina nam, że wolność sumienia i wolność słowa nigdy nie są czymś definitywnie zagwarantowanym.

Doświadczamy tego, co opisał Gramsci: “Stary świat umiera, nowy pojawia się powoli, a w tym światłocieniu powstają potwory”. Ten światłocień nie rozprasza się, lecz rośnie z roku na rok, bez konturów i perspektyw, tak jakby nowoczesność, która stała się “nadnowoczesnością”, była swoją własną ofiarą, zdając się połykać siebie stopniowo, z podniesionymi ramionami, patrząc w niebo chaosu.
“Rezygnacja to powszednie samobójstwo” – powiedział Balzac. Jak my, masoni z WWF, poza oburzeniem, możemy nie pracować bez wytchnienia w walce z tymi abominacjami?

Świecka, liberalna i postępowa masoneria w ogóle, a WWF w szczególności, może być jednym z solidnych elementów przyszłego świata, w którym połączenie serca i umysłu, korzystanie z rozumu, prymat wolności sumienia, filozofia altruizmu i solidarności tworzą nieprzenikniony wał przeciwko gwałtownym burzom, które przetaczają się przez świat.

W obliczu złożoności problemów, powagi okoliczności, surowości nieugiętej rzeczywistości, musimy z cierpliwością, rozwagą i pokorą, ale także z zapałem do pracy, zmierzyć się z wieloma projektami, które przed nami stoją. Determinacji budowniczych pierwszych największych katedr nie umniejszała niemożność kontemplowania ich dzieła, które miało być ukończone dopiero kilka wieków później. Na ich podobieństwo budujmy nasz gmach kamień po kamieniu, aby inni mogli doświadczyć jego ukończenia.

W tym celu działajmy tak, aby WWF pozostał laboratorium idei i siłą postępu, którą był przez trzy wieki. Starajmy się zachować wszystko, co stanowi o jej wyjątkowym charakterze, jej filarach inicjacyjnych i filozoficznych oraz zasadach organizacyjnych. Zwróćmy największą uwagę na utrzymanie jej organizacji poziomej, na poszanowanie jej wewnętrznej demokracji opartej na legitymacji wyborczej na wszystkich poziomach oraz na zachowanie wolności i suwerenności Lóż.

Zadbajmy również o bezkompromisowe przestrzeganie naszych zasad etycznych, które stanowią o tożsamości WWF. Nasz Regulamin Ogólny wyraźnie zabrania nam najmniejszego konszachtu, zmowy lub zgody z grupami, partiami, stowarzyszeniami i osobami, których działania lub wypowiedzi zawierają fermenty wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu lub ksenofobii. Każda słabość w tym sensie byłaby dla WWF fatalnym błędem.

Do wzmocnienia niematerialnych filarów, które podtrzymują Zakon od trzech wieków, do zachowania jego głównych zasad altruizmu, świeckości i solidarności, do zabezpieczenia jego istotnych cech, należy dodać nowe drogi refleksji. Pragniemy kontynuować rozważania zaproponowane Lożom w ciągu ostatnich dwóch lat na pewne tematy: prawa i warunki kobiet i dzieci, opieka nad niepełnosprawnymi w naszym społeczeństwie, pomoc migrantom i nowa prekaryzacja młodzieży.

W tym roku do rozważań Lóż na temat kryzysu ekologicznego, który niszczy naszą planetę, chcielibyśmy dodać pracę nad potrzebą ponownego rozważenia kondycji zwierząt, nad uznaniem ich bezbronności i cierpienia. Poza empatią i współczuciem, praca ta jest częścią naszej filozofii altruizmu i troski o najsłabszych, podstawy naszego ideału.

Jeśli chodzi o komunikację, główny projekt, to pomimo nieuniknionych indywidualności, które poprzez swoje niedopuszczalne zachowania wszelkiego rodzaju są niestety mylone z ogromną uczciwą większością naszych członków, nie jesteśmy skazani na ostateczne przegranie tak ważnej bitwy o wizerunek. Dlaczego tak długo nie potrafiliśmy się lepiej wytłumaczyć, skoro tylko odpowiednia wiedza o masonerii może wyeliminować mrzonki i niedorzeczności? Wyjaśnienie prawdziwej natury masonerii, jak najdokładniejsze wyrażenie jej filozofii i moralności oraz hojność jej projektu społecznego stanowią prawdopodobnie jeden z naszych najpilniejszych obowiązków.

Do każdego z nas, w czasach, gdy zamęt i nieład zacierają zrozumienie i rozsądek, należy zaangażowanie się i praca z odwagą i rozwagą, aby dać siłę i wigor naszej Obediencji w służbie naszego ideału.

Zrobić wszystko, aby szerzyć nasze wartości i walczyć bez wytchnienia, aby Republika, niepodzielna, świecka, demokratyczna i obywatelska, nie uległa stopniowej dekompozycji na rzecz innego modelu społeczeństwa, uwspólnotowionego, złożonego z zestawień różnic pochodzenia, kultur, religii i płci, współistniejących obok siebie, a nie zjednoczonych wspólną wizją republikańską, która wykracza poza przynależność, w prawdziwej równości praw i prawdziwym braterstwie serc i ducha

W ten sposób WWF będzie mógł kontynuować wielkie alchemiczne dzieło tych, którzy trzy wieki temu wymyślili nieprawdopodobne połączenie zakonu inicjacyjnego, filozofii humanistycznej i braterskiej społeczności, wielkie dzieło, które nazwali Republiką Uniwersalną.Georges Serignac
Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji

Śmierć Królowej – Oświadczenie UGLE

źródło: freemasonry.network, 8 września 2022

Królowa Elżbieta II, najdłużej urzędujący monarcha Wielkiej Brytanii, patronka masonerii brytyjskiej, zmarła 8 września 2022 w Balmoral w wieku 96 lat, po panowaniu przez 70 lat.
Jej syn król Karol III powiedział, że śmierć jego ukochanej matki była “chwilą wielkiego smutku” dla niego i jego rodziny i że jej strata będzie “głęboko odczuwana” na całym świecie.

Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii:

Z największym smutkiem Wielka Zjednoczona Loża Anglii przyjęła wiadomość o śmierci Jej Wysokości Królowej Elżbiety II, naszego najdłużej urzędującego brytyjskiego władcy. Ojciec królowej Elżbiety, zmarły król Jerzy VI i jej małżonek, książę Edynburga, byli masonami. Jej kuzyn, Książę Kentu, jest Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Anglii od 1967 r. i w imieniu wszystkich angielskich masonów prześle Jego Królewskiej Mości kondolencje. Inny z jej kuzynów, HRH ksiażę Michał z Kentu, jest Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Mark Master Masons of England and Wales od 1982 roku, i z Mark Masons’ Hall zostanie wystosowany odpowiedni komunikat. God Save The King.

Masoni z Kaliforni wspierają osoby dotknięte skutkami wojny w Ukrainie

źródło: FREEMASONRY.network za StreetInsider.com

Masoni z Kalifornii przekazali niedawno dar w wysokości 76 500 dolarów Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, aby zapewnić wsparcie i pomoc obywatel(k)om Ukrainy. Suma ta obejmuje dary od indywidualnych masonów z całej Kalifornii, jak również składki od lóż i Kalifornijskiej Fundacji Masońskiej. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostarcza artykuły pomocowe dla wysiedlonych, dostarcza leki i zaopatrzenie do placówek służby zdrowia, przywraca dostawy wody dla milionów ludzi i angażuje się w wiele innych działań ratujących życie. Dar od masonów z Kalifornii zostanie przeznaczony w szczególności na zapewnienie tego istotnego wsparcia dla ludności cywilnej Ukrainy, która kontynuuje swoją walkę o wolność przeciwko siłom rosyjskim.
“Dobroczynność i pomoc to cenione wartości masonów na całym świecie, a jako masoni jesteśmy zobowiązani do pomagania potrzebującym we wszystkich społecznościach” – powiedział Jeffrey M. Wilkins, Wielki Mistrz masonów Kalifornii. “Ten dar dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zapewni ważne usługi dla narodu ukraińskiego w jego najczarniejszej godzinie”.
To pierwszy raz, kiedy trzy jurysdykcje masońskie zebrały się razem, aby przekazać dar. Wielki Mistrz Jeffrey M. Wilkins z Wielkiej Loży Kalifornii, Jean-Claude Zambelli, Suwerenny Wielki Komandor Wielkiej Loży Unii Jerzego Waszyngtona (przypis redakcji: to obediencja liberalna), Rada Najwyższa, i Wielki Mistrz David San Juan z Most Worshipful Prince Hall Masons of California, Inc. byli obecni, aby wręczyć czek i podzielić się swoim zaangażowaniem w pomoc humanitarną i dobroczynność.
W odbiorze daru od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża uczestniczyły Hanna Malak, dyrektor generalny regionu oraz Amy Currin, dyrektor ds. rozwoju.

O Masonach z Kalifornii: Masoneria jest największą na świecie organizacją braterską, kierującą się trwałym przekonaniem, że każdy ma obowiązek uczynić świat lepszym. Od 300 lat masoneria wzmacnia i utwierdza charakter swoich członków i społeczności poprzez stwarzanie okazji do wspólnoty, dobroczynności i inspiruje do poszukiwania prawdy – zarówno indywidualnie, jak i w w wymiarze społecznym. Dzięki masonerii poznajemy prawdziwych przyjaciół, doskonalimy się i wywieramy pozytywny wpływ na nasze społeczności.

więcej:

Pożar w katedrze Rytu Szkockiego w Reading (Pensylwania/U.S.A.)

źródło: Chris Hodapp, Freemasons for Dummies, 09.08.2022

Strażacy w West Reading badają podejrzany nocny pożar w Dolinie Rytu Szkockiego w Reading, w Pensylwanii. Katedra Rytu Szkockiego poniosła rozległe szkody dymne z powodu pożaru, który był ograniczony do holu. Obecnie podejrzewa się podpalenie.

Według artykułu w Reading Eagle napisanego przez reportera Stevena Henshaw, policja i straż pożarna z West Reading zostały wysłane o 1:20 we wtorek do katedry przy 430 S. Seventh Avenue, gdy zauważono dym wydobywający się z kilku okien. Ogień znajdował się w zachodniej części holu, a większość mebli płonęła, gdy przybyli strażacy.

Na szczęście nie było rannych, ale oczekuje się, że szkody w Katedrze będą znaczne. Jak poinformował Dostojny Brat Seth Anthony, ogień na szczęście nie dosięgnął biur ani Centrum Dysleksji Dziecięcej.
Dolina Rytu Szkockiego w Reading została założona w 1906 roku. Katedra została zbudowana w fazach, począwszy od 1983 roku do ukończona w 1988 roku. Audytorium mieści 1300 osób i jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, użyczając miejsca dla prezentacji teatralnych, muzyki, seminariów i wydarzeń społecznych, takich jak ukończenie szkoły średniej.

więcej:

“Język pokoju” ma już 135 lat

Onet KULTURA 26 lipca 2022

135 lat temu Ludwik Zamenhoff wydał w Warszawie pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto “Unua libro”. Bezstronny “język pokoju” miał ułatwić komunikację międzynarodową. Esperanto, które w zamyśle twórcy miało zjednoczyć miliony, nigdy nie odniosło jednak sukcesu.

“Mój ojciec i dziadek byli nauczycielami języków. Język był zawsze najdroższym przedmiotem moich zainteresowań” — pisał Ludwik Zamenhof, twórca esperanto, które zostało zaprezentowane światu równo 135 lat temu.

Mural przedstawiający Ludwika Zamenhoffa, na jednym z budynków w pobliżu dotychczasowej warszawskiej siedziby Wielkiego Wschodu Polski. Przypominamy, że twórcy Uniwersalnej Ligi Masońskiej (UFL) w 1905 roku uznali esperanto za oficjalny jezyk organizacji.


“Mój ojciec i dziadek byli nauczycielami języków. Język był zawsze najdroższym przedmiotem moich zainteresowań” — pisał Ludwik Zamenhof, twórca esperanto, które zostało zaprezentowane światu równo 135 lat temu.

Sztucznie stworzony język został ogłoszony w 1887 r., a podręcznik do jego nauki — pierwotnie wydany w języku rosyjskim i niemal natychmiast przetłumaczony na polski, francuski, angielski i niemiecki — zdobył popularność zarówno na ziemiach Imperium Rosyjskiego, jak i na zachodzie Europy. Źródeł sukcesu esperanto można upatrywać w…

więcej: