Wykład “Mistyczne wizje Świątyni Salomona”

Muzeum Mazowieckie w Płocku, 8 maja 2024

Świątynia Jerozolimska została bardzo dokładnie opisana w Starym Testamencie oraz w późniejszych źródłach jako gmach wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Niezależnie od tego, co wiedziano o architekturze Świątyni ze starożytnych opisów, w świecie chrześcijańskim i żydowskim rozwinęła się tradycja przedstawiania jej jako budowli kolistej lub – ujmując rzecz szerzej – centralnej. Były to wizerunki o charakterze symbolicznym, odwołujące się do mistycznych wyobrażeń o świecie i prastarych przekonań wiążących doskonałość z kolistością.

Upowszechnienie mistycznej wizji Świątyni Salomona jako centralnego kręgu stworzenia było jednym z efektów rozwoju kabały, która wzbudzała wielkie zainteresowanie w świecie chrześcijańskim. Z kolei chrześcijański nurt kabały był jednym ze źródeł ruchu różokrzyżowców, w którym pojęcie Świątyni zostało wypełnione nowymi treściami. Wraz z narodzinami masonerii Świątynia Salomona stała się motywem przewodnim stworzonego przez ten ruchu obrazu dziejów i etycznych celów ludzkości, osnową wolnomularskiego programu zjednoczenia ludzi różnych narodowości i wyznań.

O tym wszystkim opowie dr Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, podczas wykładu pt. „Mistyczne wizje Świątyni Salomona. Od kabały do masonerii”.

Paweł Fijałkowski to archeolog, historyk i publicysta, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza, homoerotyzmem w kulturze europejskiej i dziedzictwem masonerii. Jest autorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów.

Zapraszamy 11 czerwca, o godz. 18, do Muzeum Żydów Mazowieckich przy ul. Kwiatka 7. Wstęp wolny.

więcej:

21 liberalnych obediencji podpisało apel Strasburski

wolnomularstwo.pl, 23 kwietnia 2024

Wielki Wschód Francji, Wielki Wschód Rumunii i Wielki Wschód Polski to trzy organizacje wolnomularskie, które były inicjatorkami wystosowania Apelu wzywającego do działania na rzecz Europy Wolności, podpisanego już przez 21 obediencji, między innymi:

Wielki Wschód Francji, Wielki Wschód Belgii, Międzynarodowy Zakon Masoński Delphi, Wielka Żeńska Loża Francji, Wielki Wschód Luksemburga, Wielka Loża Uniwersalna (Grande Loge Mixte Universelle), Wielka Loża Mieszana Francji (Grande Loge Mixte de France), Wielki Wschód Węgier, Wielki Wschód Polski, Wielka Loża Mieszana Memphis-Misraim (Grand Loge Mixte Memphis Misraïm), Wielki Wschód Rumunii, Wielka Loża Liberalna Austrii, Wielka Żeńśka Loża Bułgarii, Wielka Żeńska Loża Hiszpanii.

Podpisanie Apelu/Deklaracji – dotyczącej mobilizacji obywatelskiej w obliczu zagrożeń dla demokracji w Europie, w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego – miało miejsce podczas otwartego dla dziennikarzy spotkania w Strasburgu.
Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie to było wyjątkowe pod wieloma względami i w pewien sposób podkreśliło powagę chwili, ale także wspólną determinację liberalnych obediencji masońskich. Była to wyjątkowa okazja do omówienia działań, które można podjąć w nadchodzących miesiącach, by mobilizować środowiska, na które wolnomularstwo ma jakikolwiek wpływ.

Treść Apelu można przeczytać poniżej:

Traktat Przyjaźni pomiędzy WWP i GO Lusitano

wolnomularstwo.pl, 22 kwietnia 2024

W ostatnią sobotę, 20 kwietnia 2024 Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski Stefan Lesieur podpisał w imieniu tej obediencji Traktat Przyjaźni z Antonio Reisem – Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Luzytanii.

Ceremonia podpisania traktatu miała miejsce w Brukseli w czasie obchodów instalacyjnych nowych Wielkich Mistrzów Wielkiego wschodu Belgii i Wielkiej Loży Belgii.

Wielki Wschód Luzytanii (port. Grande Oriente Lusitano, GOL; często także: Grande Oriente Lusitano – Maçonaria Portuguesa; wcześniej: Grande Oriente Lusitano Unido, GOLU) – najstarsza obediencja wolnomularska w Portugalii założona w 1802. Reaktywowana po obaleniu dyktatury w 1974. Obecnie liczy około 2 tysięcy braci.

Gratulujemy!

Konferencja Stowarzyszenia „Kuźnica”, GOdF i WWP

Stowarzyszenie Kuźnica, 12.04.2024 (Fot. A. Głuc)

W sobotę 6 kwietnia b.r. w lokalu “Kuźnicy” w Krakowie odbyła się wspólna konferencja Stowarzyszenia „Kuźnica”, Wielkiego Wschodu Francji i Wielkiego Wschodu Polski, pt. “Razem dla zjednoczonej Europy na rzecz demokracji i praw człowieka”.

Zaprezentowane zostały następujące 15-minutowe wystąpienia:

– Dominique Lesage

(Loża Gabriel Narutowicz, Wielki Wschód Francji, Kraków):

“Co leży na sercu wolnomularzowi francusko-polskiemu?”

– Bouziane Behillil (Rada Zakonu, Wielki Wschód Francji, Paryż): “Wartości WWF są europejskie w swej istocie”

[wystąpienie tłumaczone z języka francuskiego na polski]

– Paweł Sękowski (prezes Stowarzyszenia “Kuźnica”):

“Laickość i świeckość państwa we współczesnej Europie”

– Wojciech Mościbrodzki

(Loża Gwiazda Morza, Wielki Wschód Francji, Gdańsk):

“Dlaczego ludzie nie lubią demokracji?”

– Stéphane Lesieur (wielki mistrz Wielkiego Wschodu Polski):

“Unia Europejska. Kiedy marzenie stanie się rzeczywistością?”

Po pięciu wystąpieniach miała miejsce dyskusja z udziałem zgromadzonych na sali osób, w której głos zabrali: Tadeusz Andrzejewski (honorowy wielki mistrz Wielkiego Wschodu Polski), Grzegorz Józkowicz (Loża Astrolabium, Wielki Wschód Polski, Kraków), Filip Ratkowski (“Kuźnica”), Bogumił Woźniakowski (“Kuźnica”), Agnieszka Dziadowiec, Daniela Tratkiewicz (“Kuźnica”).

Ostatnią część spotkania stanowił poczęstunek z lampką wina.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z wydarzenia. Autorem wszystkich zdjęć jest Andrzej Głuc.

Więcej:

Prowokacja Léo Taxila

redakcja wolnomularstwo.pl, 19.04.2024

Dokładnie 127 lat temu odbyła się zwołana przez Leo Taxila pamiętna konferencja, która okazała się finałem jego wieloletniej intrygi:

…Mając świadomość, że została osiągnięta masa krytyczna absurdu jaki zaimplementował i z zyskiem sprzedał Francji, Europie i Kościołowi katolickiemu Taxil zarządził ostateczną rozgrywkę. Na 19 kwietnia 1897 r. (poniedziałek wielkanocny) zwołał on konferencję prasową do siedziby Towarzystwa Geograficznego przy bulwarze Saint-Germain. Jej celem było przedstawienie zebranym Diany Vaughan i przy okazji losowanie wśród uczestników maszyny do pisania wartości 400 franków. Jako niezrównany mistrz public relation Taxil zaprosił prominentne osobistości Kościoła katolickiego. Przyszli przedstawiciele nuncjusza i arcybiskupa Paryża. Nie zapomniał też zaprosić znanych wolnomyślicieli, masonów i antyklerykałów oraz licznej rzeszy dziennikarzy.

Konferencja miała przebieg krótki i ograniczyła się do wydania przez Taxila oświadczenia: Czcigodni Ojcowie, szanowne Panie i Panowie! Nie gniewajcie się, lecz śmiejcie z całego serca. Nie było ani śladu spisku masońskiego…

Powyższy cytat pochodzi z książki „Masoński spisek! – Prowokacja Léo Taxila”, która ukaże się w ciągu trzech tygodni pod patronatem naszego portalu. Od dzisiaj rusza przedsprzedaż tego tytułu, który można w tym czasie nabyć kilkadziesiąt złotych taniej. Zachęcamy!

Domowe Muzeum Wolnomularstwa rozwija się!

Wolnomularz Polski, 10.04.2024

Wspaniały dar otrzymało wczoraj Domowe Muzeum Wolnomularstwa im. Adama W. Wysockiego. Czcigodna Mistrzyni Sz:.L:. PROMETEA na Wsch:. Warszawy s:. Magda, ofiarowała fartuszek i sotuar Czcigodnej Mistrzyni, który jako pierwsza nosiła s:. Ewa Jaskowska od 3 listopada 2000 r. Potem mlotek w Prometei przejmowały: ss:. Kamila B., Małgorzata Misiuna, Ela B. Mirosława Dołęgowska-Wysocka (pisząca te słowa), Wanda M., Monika S., Ewa L. A obecnie Magda B. W roku przyszłym Prometea, pierwsza kobieca loża w Polsce, będzie obchodziła jubileusz 25-lecia. Ps. U góry fartuszki rytu szwedzkiego: ucznia, czeladnika i mistrza, z lewej fartuszek mistrza Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

więcej:

Masoni razem dla zjednoczonej Europy

Gwiazda Morza, loża wolnomularska w Gdańsku, 4 kwietnia 2024

W najbliższą sobotę, 6 kwietnia, o godz. 16:00 w Krakowie odbędzie się ważne wydarzenie pokazujące wartości współczesnej Europy i ich wolnomularskie znaczenie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kuźnica, przy współpracy Wielkiego Wschodu Francji i Wielkiego Wschodu Polski.

Przedstawione zostaną następujące zagadnienia (będące wstępem do krótkich paneli dyskusyjnych):

1. Co leży na sercu wolnomularzowi polsko-francuskiemu (B:. Dominique Lesage)

2. Wartości Wielkiego Wschodu Francji są europejskie w swojej istocie (B:. Bouzianne Behillil)

3. Laickość i świeckość państwa we współczesnej Europie (Paweł Sękowski)

4. Dlaczego ludzie nie lubią demokracji (B:. Wojciech Mościbrodzki)

5. Unia Europejska. Kiedy marzenie stanie się rzeczywistością? (B:. Stephane Lesieur)

dowiedz sie więcej:

Masoneria puka do drzwi Kościoła

ks. Robert Skrzypczak, OPOKA, 27.03.2024 

Do opinii publicznej dociera przekaz, że po wiekach potępienia nagle otwiera się przestrzeń do wymiany myśli, o ile nie wręcz do współpracy. Tymczasem masoneria zawsze okazywała Kościołowi wrogość, usiłując niszczyć przechowywaną w jego depozycie wiary Prawdę Boga objawioną w Chrystusie – pisze felietonista Opoki ks. Robert Skrzypczak.

16 lutego w Mediolanie, w pomieszczeniach fundacji Ambrosianeum, na zaproszenie arcybiskupa Mario Delfiniego, doszło do seminarium pod tytułem „Kościół katolicki i masoneria”. Wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch (GOI) Stefano Bisi nazwał to spotkanie „historycznym”. Jak zauważyli dziennikarze, po raz pierwszy w znanych nam dziejach masonerii doszło do spotkania trzech wielkich mistrzów wiodących lóż wolnomularskich działających na Półwyspie Apenińskim. Poza Lożą Wielkiego Wschodu, wzięli udział reprezentanci Wielkie Loży Włoch (ALAM) i Wielkiej Loży Regularnej Włoch. Kościół katolicki reprezentowali, poza gospodarzem, przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej abp Antonio Staglianò, kard. Francesco Coccopalmerio i o. Zbigniew Suchecki, franciszkański teolog specjalizujący się w tematyce masonerii. Odkąd przed ośmiu laty 14 lutego 2016 roku kard. Gianfranco Ravasi opublikował na łamach włoskiego dziennika „Sole 24 ore” artykuł o znaczącym tytule „Drodzy bracia masoni”, zaczęły się mnożyć liczne wspólne imprezy organizowane i przez środowiska masońskie i przez katolickie kurie diecezjalne. Organizatorem mediolańskiego spotkania była Grupa Studiów i Informacji Społeczno-Religijnej (GRIS), prywatne stowarzyszenie włoskich katolików, zaaprobowane przez Konferencję Episkopatu Italii. Seminarium odbyło się na zaproszenia, bez udziału mediów.

Tym bardziej może dziwić tego typu inicjatywa, skoro…

więcej:

25 rocznica wstąpienia Polski do NATO. Masoński wątek…

Gazeta.pl, 13 września 2014

Wspomina Brat Tadeusz Cegielski:

“W 1995 roku nieoczekiwanie zadzwoniła do mnie Ambasada Polska w Waszyngtonie. Sekretarz ambasady pytał, czy przedstawiciele Wielkiej Loży Narodowej Polski nie mogliby wpłynąć na niektórych kongresmenów amerykańskich, którzy sprzeciwiają się wejściu Polski, Czech i Węgier do NATO. Dostałem z ambasady listę “opornych senatorów” i wraz z ówczesnym Wielkim Mistrzem, profesorem Januszem Maciejewskim, udałem się do Bronisława Geremka po radę – niech rozstrzygnie: mamy się mieszać czy nie. Geremek (który nigdy nie był wolnomularzem) dał nam wolną rękę. W tamtym okresie jeździliśmy na konwenty rytu szkockiego – i wiedzieliśmy, że na jednym ze spotkań będzie generał William Woodward , głównodowodzący sił NATO w Europie, który przeszedł właśnie w stan spoczynku. Spotkaliśmy się z nim w Paryżu podczas konwentu francuskiego rytu szkockiego. Wręczyliśmy mu listę, którą przestudiował. Był zachwycony, że będzie miał co robić na emeryturze. Umówiliśmy się, że generał rozpocznie rozmowy natychmiast, ale musimy ustalić tajny sposób porozumiewania się. Generał zapowiedział, że jeśli akcja zacznie przynosić rezultaty, to dostanę życzenia od prezydenta Stanów Zjednoczonych. I faktycznie, w połowie stycznia roku następnego dostałem list z Białego Domu”.

przeczytaj więcej:

UGLE świętuje dzień kobiet

strona Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, 8 marca 2024

UGLE (Wielka Zjednoczona Loża Anglii) świętuje Międzynarodowy Dzień Kobiet i dołącza do działań na rzecz inspirowania integracji na całym świecie.

Czy kobiety mogą wstąpić do masonerii? To odwieczne pytanie, które często zadają nam w UGLE. Odpowiedź – wielkie, głośne “tak”!

Kobiety-masonki spotykają się w całym kraju od ponad wieku. Robią to za pośrednictwem dwóch żeńskich Wielkich Lóż, The Order of Women Freemasons i HFAF – Freemasonry for Women. Loże te odzwierciedlają swoje męskie odpowiedniki zarówno w ceremoniach, jak i strojach, a ich członkinie często współpracują przy przedsięwzięciach charytatywnych w swoich społecznościach.

Założony w 1908 roku Zakon Kobiet Masonek jest najstarszą i największą organizacją masońską dla kobiet w całym kraju. Otwarty dla kobiet wszystkich wyznań i środowisk w wieku powyżej 21 lat, Zakon przestrzega tych samych zasad i praktyk, co masoni płci męskiej. Zrzesza ponad 4000 członkiń w 300 lożach w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Loże spotykają się co najmniej cztery razy w roku, często organizując wydarzenia charytatywne i spotkania towarzyskie w celu wzmocnienia więzi w swoich społecznościach.

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet i lepiej zrozumieć kobiece wolnomularstwo, jego historię i rolę we współczesnym świecie, spotkaliśmy się z Elizabeth Porter, doświadczoną masonką i Wielką Stewardką Zakonu Kobiet Masonów.

przeczytaj więcej na stronie UGLE: