Praca wolnomularza

Praca wolnomularza

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Wolnomularstwo głosi, że praca jest podstawową powinnością człowieka. Wolnomularze pracę rozumieją bardzo szeroko, nie tylko w kategoriach aktywności zawodowej. Praca to rozwój i postęp. Każde działanie, które powoduje rozwój i postęp czy to społeczny czy osobisty jest pracą. Mason jednak przede wszystkim doskonali sam siebie. Ta forma pracy jest podstawą całej filozofii wolnomularstwa. „Z człowieka dobrego uczynić jeszcze lepszego” – to jedna z dewiz często powtarzanych w naszym ruchu. Tak pojęta praca to proces ciągły, który nigdy się nie kończy, esencja tego po co jesteśmy w wolnomularstwie i co ono nam daje.

loża Gaja Aeterna

pracaWolnomularstwo – uniwersalna metoda pracy nad sobą

Deski wolnomularskie

Solidność budowy i piękno Świątyni – Hubert Janowski (Ars Regia)

Wytyczne pracy lóż wolnomularskich – Loża Kopernik

Obowiązki masona wobec siebie samego – deska GLCS

*

HOW FREEMASONS WORK (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)