Ryt a rytuał

źródło: Strona Wielkiego Kolegium Rytów Wielkiego Wschodu Francji

100 masonów


.

Ryt i rytuał to słowa często używane zamiennie. Dobitnym przykładem tego zamieszania jest używanie terminów ryt współczesny i ryt dawny. W rzeczywistości w tym przypadku mamy do czynienia z rytuałami, które są stosowane w trzech symbolicznych stopniach rzemiosła. Kolejność tych trzech stopni nigdy nie została zmieniona, jednak w treści każdego z nich zaszły pewne zmiany. Uwaga ta odnosi się także do Rytu Emulacji, który w masonerii angielskiej określany jest jako Emulation working, co można przetłumaczyć jako sposób pracy lub lepiej jako styl, słowo bliższe rytuałowi niż rytowi.
Nazwy: Ryt Francuski, Ryt Szkocki Dawny i Uznany, Ryt Szkocki Poprawiony… są uzasadnione o tyle, o ile odnoszą się do następstwa stopni poza stopniem Mistrza. Różnica polega na tym, że każdy stopień jest praktykowany lub obrabiany dzięki rytuałowi, rytuałowi kształtującemu masona.
Czy można sobie wyobrazić, że pewnego dnia zapytamy kandydata, który chce zostać masonem, jaki ryt najlepiej pasuje do jego osobowości? Odpowiedź na to pytanie oznaczałaby wcześniej dogłębne poznanie rytu, którym się zajmujemy, ale także tego, w jaki sposób różni się on od rytów używanych obecnie w Europie. Jest to interesujący temat do badań i refleksji dla nas wszystkich.

Krótka bibliografia

  • 1804-2004 Two centuries of the Ancient and Accepted Scottish Rite in France (Dwa wieki Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego we Francji), Editions Dervy, 2004.
  • The Ancient and Accepted Scottish Rite: a historical retrospect, two centuries later, Colloque International, Sources, 31 août 2004.
  • Pierre Noël, A Guide for Scots Masters. A Edinbourg 58. Niebieskie stopnie AASR: geneza i rozwój, A l’Orient, 2006.
  • Pierre Mollier, The Mason’s Regulator 1785/1801- The definite foundation of the French Rite degrees: history and documents, A l’Orient, 2006.
  • Masoneria : podstawowe dokumenty, L’Herne, 1992.

Dodaj komentarz